BLOG

Modern Layner Taşımacılığı

Modern Layner Taşımacılığı

Sürekli ve düzenli taşıma çeşitlerinden olan, tarifeli taşımacılık hizmetine dayanan layner taşımacılığında zaman önemli bir etkendir. Belli bir tarifeye göre hareket eden ve taşıma yapan gemiler, oluşturulan program dahilinde hareket ettikleri için planlı ve programlı bir şekilde çok fazla ürünün taşıması gerçekleştirilir. Gemilerin limana ne zaman geleceği önceden bilinir. Mal sahibi de malların ne zaman limana yanaşacağını bilerek hareket eder, limanda bekleme ve gemi yığılması olmaz. Sirkülasyon sürekli devam eder.

Layner Taşımacılığı Maliyetli Midir?

Diğer taşıma türleri ile kıyaslandığında layner taşımacığı biraz daha pahalıdır. Konvansiyonel ve modern layner taşımacığı olmak üzere iki tür layner taşımacılığı vardır. Malların daha hızlı ve güvenilir taşınması için taşımacılık sektöründeki gelişmeler gün geçtikçe çoğalmaktadır.

Denizyolu taşımacılığı, kara ve havayoluna, demiryoluna oranla daha hesaplı olduğu için denize kıyısı bulunan ülkelerde çok tercih edilmektedir. Malların en güvenli şekilde ve çok sayıda taşınmasını mümkün kılan denizyolu taşımacılığında farklı yöntemler mevcuttur. Kimi yöntemlerde taşınan mal esas alınırken kimisinde hizmet daha ön plana çıkmaktadır. Karayoluna ve havayoluna oranla daha uzun sürelerde malın taşınması ihtimali bulunsa da, yol bakım masrafı gibi masrafları barındırmadığı için denizyolu taşımacılığı her zaman tercih edilecektir.

Layner Taşımacılığının Türleri Nelerdir?

Layner taşımacılığında türler arasındaki temel farkı, geminin limanda bulunduğu süre ve seyir süresi belirler.

Eğer gemi, limanda denizde seyrettiği süreden daha uzun müddette kalıyorsa bu konvansiyonel layner taşımacılığı olarak adlandırılır. Ancak geminin sefer süresi, limana yanaştığı ve limanda bulunduğu süreden fazla ise bu da modern layner taşımacılığıdır. Tramp taşımacılık ile kıyaslandığında, mal değeri daha yüksek olan ürünlerin taşımasının gerçekleştirildiği söylenebilir. Yani layner taşımacılıkta parça yüklerin taşıması gerçekleştirilir. Tramp taşımacılık ise ham madde diye tabir edebildiğimiz maddelerin taşınmasında kullanılır. Modern laynerciliğin esası birim maliyeti düşürmeye dayanır. Geminin limanda kaldığı süre mümkün olduğunca kısa tutularak, seyir süresi arttırılır. İlk konteyner taşımacılığı 1956 yılında yapılmıştır. 58 konteyner bulunduran bir gemi ile yapılan taşımadan günümüze gelindiğinde, 8000-10000 konteyner kapasiteli gemilerin taşıma yaptığı görülür.