BLOG

Lojistikte Lokal Masrafların Yönetimi

Lojistikte Lokal Masrafların Yönetimi

Taşımacılıkta navlun bedeli kadar lokal masraflar olarak ayırt edebileceğimiz masraflar da çok önemlidir. Bu masrafların yönetilmesi maliyetlerin kontrol altında tutularak karlılığın etkilenmemesi kritik bir önem taşır. Çoğu firma navlun bedeli ile ilgili pazarlık yaparken lokal masrafların üzerinde çok durmadığı için tatsız sürprizler ile karşılaşabiliyor. Bu yüzden acenteden lokal masrafların kalem kalem çıkarılıp neler olduğunun bildirilmesi en baştan talep edilmelidir.

 

Lokal Masraf Kalemleri Nelerdir?

 

Lokal masraf kalemleri nelerdir ; Karayolu taşımacılığında lokal masraflar 6 ana kalemden oluşmaktadır. Bu altı adet ana kalem sırası ile; yükleme, tahliye, terminal, geçici kabul, konşimento ve ordino ücretleridir. 

Ancak dikkat edilmesi ve özellikle sorgulanması gereken husus acentenin ilave gelir yaratmak için standart dışı masraflar talep edip etmediğidir.

 

Lokal Masrafları Etkileyen En Önemli Unsur Nedir?

 

Lokal masrafları etkileyen en önemli unsur teslim şeklidir. Örneğin; İthalat işlemlerinde teslim şekli CIF veya CFR ise navlun ve varış limanı lokal masrafları karşı tarafın acentesi tarafından belirlenir. Dolayısı ile yurtdışı acentanın belirleyeceği yüksek masraflara müdahale şansı olmayacaktır.

 

Parsiyel ve Komple Yük Masrafları Ne Kadar Etkiler?

 

Öncelikle ister parsiyel ister komple yük olsun bekleme ve ardiye ücretlerine, yanı sıra demuraj maliyetlerine çok dikkat edilmesi gerekir. Bu noktada işlemlerin ihracat veya ithalat olarak ayrı ayrı teslim şekline göre sınıflandırılarak masrafların kontrolü en sağlıklı yoldur.

 

Örnek vermek gerekirse ;

İhracat komple yükte yükleme şartları ile birlikte gümrükleme süreçlerinin muhakkak araştırılması gerekir. 48 saat içinde gümrüklenmeyen mal için bekleme ücreti başlar.

İthalat komple yükte  gümrük tescilinden 48 saat sonra ardiye süresi başlayacağı için yükleme şartları muhakkak öğrenilmelidir.

İthalat parsiyel yükte ise ardiye ücretleri önemlidir,bu nedenle nakliye firmasının çalıştığı antreponun ücretleri de muhakkak sorgulanmalıdır.