BLOG

Limanlarda Sunulan Hizmetler Nelerdir?

Limanlarda Sunulan Hizmetler Nelerdir?

Liman Hizmetleri  deniz taşımacılığında gemilerin limana yanaşma, giriş ve çıkış zamanlarında gemiye sunulan hizmetleri kapsamaktadır. Bu hizmetler zorunlu olarak gerçekleştiği gibi gemilere isteğe bağlı olarak da verilebilmektedir. Limanda gemilere verilen hizmetlerin dışında başka bir hizmet türü daha vardır; Eşyaya Verilen Liman Hizmetleri de gemiye verilen liman hizmetleri gibi birkaç başlıkta toplanmaktadır.


Limanda Gemilere Verilen Hizmetler


Limanda Gemilere Verilen Hizmetler temel olarak şu başlıklarla açıklanabilir:

·         Kılavuzluk Hizmeti

·         Şamandıra Hizmetleri

·         Murinbot, Römorkör ve Servis Motoru ile İlgili Verilen Hizmetler

·         Geminin Yanaşma Yeri Kirası ve Demirleme Yeri Kirası

·         Geminin Yükleme ve Boşaltma İşlemleri için Gerekli Olan Donanımların Hazırlanması

·         Gemiye Su, Malzeme ve Kumanya gibi İhtiyaç Hizmetleri

·         Geminin Çöplerinin Alınması vb. Hizmetler

·         Geminin Ambar ve Gladoralarının Açılması ve Kapatılması ile İlgili Hizmetler

Gemilere Kılavuzluk Hizmetini genellikle Kılavuz Kaptanları vermektedir. Çoğunlukla bu hizmet geminin limana girişi, çıkışı veya yanaşması ile ilgili yürütülen hizmettir. Zorunlu olabildiği gibi bazı limanlarda isteğe bağlı olarak alınabilir. İsteğe bağlı olan hizmetlere; boşaltım ve yükleme aşamasındaki donanımlarının hazırlanması, gemiden çöp alınması, ambar ve gladoraların açılıp kapanması gibi hizmetleri örnek olarak verebiliriz. Gemi sahipleri bu hizmetlerin ücretini verdiği gibi, kaptandan, gemi işleteninden veya acentesinden de ücret alınabilir.


Limanda Eşyaya Verilen Hizmetler


Limanda Eşyaya Verilen Hizmetler ise şunlardır:

·         Eşyaların Yüklenmesi ve Boşaltılması Hizmeti

·         Shifting (Aktarma) Hizmetleri ( Eşyaları Gemi İçinde veya Gemide Aktarma )

·         Limbo Hizmetleri ( Eşyaları Gemiden Gemiye Aktarma )

·         Ardiye İle İlgili Hizmet

·         Terminal Hizmeti

Bunlar limanlarda eşyalara verilen temel hizmetler olarak gösterilebilir. Bu maddelerin dışında ayrıca limanlarda eşyaların tartılması, taşıma kaplarıyla ilgili bazı hizmetler de verilmektedir. Taşıma kaplarının onarılması, etiketlenmesi, değiştirilmesi, kaplardan örnek (numune) alınması, açılmaları ve kapanmaları ile ilgili hizmetleri bunlar arasında sayabiliriz.