BLOG

Limanlarda Forklift ve Vinç Hizmetleri Sunmak

Limanlarda Forklift ve Vinç Hizmetleri Sunmak

Deniz Yolu Taşımacılığı ve Limanların Önemi

Küresel anlamda uluslar arası loijstik; artan rekabet koşulları, daha iyi hizmet verme ve beklentileri karşılama çabaları yarışında hızla gelişimini sürdürmektedir. Lojistik maliyetlerini en aza indirmek ve hızlı bir şekilde gerçeklemeştirmek ayrı bir başarılması gereken noktadır.

Deniz yolu ticareti; uzun mesafelerdeki taşımacılıklarda en sık başvurulan ve tercih edilen lojistik türüdür. deniz yolu taşımacılığın bir çok çeşidi olmasına karşın en çok taşımacılık yapılan Konteyner taşımacılığıdır.

Tramp taşımacılık; iki liman arasında yapılan yer altı madenleri ham petrol ve kömür gibi malzemelerin tek seferde taşınmasıdır. Liner Taşımacılık; hizmetin esas olduğu taşımacılıktır. Önceden teslim limanının belirlenen tarihte boşaltım ve yükleme işlemleri yapılır. Tarife esaslıdır. Konteyner ve ro-ro taşımacılığı içerir.

Deniz yolu taşımacılıkta her taşımacılık çeşidinde olduğu gibi mal hareketliliğinin miktarı ve hızı çok önem teşkil etmektedir. Yükleme ve boşaltma yapılacak limanın ekipmanları, depo kapasitesi ve çalışanları ne kadar işinin ehli ve işe uygun tekniktekte ise o kadar hızlı ve fazla mal yükleme ve boşaltımı yapabilicekler.

Bu durumda limanlarda faaliyet gösteren şirketlerin, liman işletmecilerinin ve hizmet veren diğer kuruluşların gerekli olan tecrizatlarını tam olarak temin etmeleri liman içerisindeki faaliyetlerini hem hızlandıracak, hem de ticarette rekabet avantajı sağlayacaktır.

Liman ekipmanlarını makine grubu ve ekipman grubu şeklinde ayırabiliriz. Makine grubuna mobil liman vinci, köpü vinci, dolu ve boş konteyner istifleme makinası, ağır yük forkliftLiman ekipmanlarını makine grubu ve ekipman grubu şeklinde ayırabiliriz. Makine grubuna mobil liman vinci, köpü vinci, dolu ve boş konteyner istifleme makinası, ağır yük forklifti, tavan vinci, ekskavatör, JCB, loder, kantarlar ve mini yükleyiciler girer. Ekipman grubuna çekici dorseleri, ağır ve hafif yük kaplamaları, hurda ve tomruk ataçmanları ve yüksekte çalışma konteynerları girer. Her birinin yüksek teknolojide olması, bakımlarının yapılması; limanın mal yükleme ve boşaltım işleminde hızını artıracaktır.