BLOG

Limanlarda Depolama İşlemleri

Limanlarda Depolama İşlemleri

Uluslararası denizcilik taşımacılığında önemli bir yere sahip olan limanlarda indirme ve boşaltma işlemlerin yerinde ve zamanında yapılması için her yük şekline göre terminaller oluşturuyor. Kuru yük, dökme yük ve sıvı yük indirme yerlerinin dışında yolcu indirme ve bindirme alanları da farklı olan limanlarda açık ve kapalı depolama alanları farklılık gösterir. Konteyner ile birlikte gelen navlunlar mevcut depolarda bekletilerek herhangi bir uygunsuzluk durumu gözlenmediğinde sahiplerine teslim edilir.

Limana Gelen Navlunlar Depolarda Muhafaza Ediliyor;

Ucuz ve hızlı olmasının yanı sıra çok sayıda yükün aynı anda taşınmasını sağlayan deniz taşımacılığında limanlar önemli bir yere sahiptir. Limanların konumu ve işleyiş biçimi deniz taşımacılığında oldukça etkilidir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz limanlar bakımından zengin olurken, limanların içindeki depolama alanları da ithalat ve ihracat yapan gemilerin çoğunun ihtiyacını karşılayacak ölçüdedir. Uluslararası esaslar doğrultusunda hazır hale getirilen limanlarda gelen yüklerin muhafazası için kapalı ve açık depolama alanları mevcuttur. Limana gelen ve çıkan tüm yükler bu depolarda belgelenir, sayımı yapılır ve alıcılarına teslim edilir.

Belgeleri Eksiksiz Navlunlar Depolardan Sahiplerine Teslim Ediliyor;

Her geçen gün teknolojinin getirdiği yeniliklerle kendisini sürekli revize eden liman işletmelerinin depolarını da bu gelişmeler doğrultusunda daha kullanışlı hale getirilir. Mevsimsel koşullara uygun olarak dizayn edilen ve oldukça büyük olan bu depolar yükün cinsine ve türüne göre de farklılık gösterir. Örneğin yükün dökme ,sıvı yada kuru olmasına bağlı olarak muhafaza edileceği depolarla ona göre belirlenir. Gemilerden konteynerler ile indirilen navlunlar sahiplerine ulaşılana kadar bozulmadan ve zarar görmeden depolarda kısa süreliğine saklanır ve herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmaması halinde sahiplerine teslim edilir.