BLOG

Limanlarda Boşaltma ve Yükleme Masraflarını Nasıl Öğrenirsiniz?

Limanlarda Boşaltma ve Yükleme Masraflarını Nasıl Öğrenirsiniz?

Deniz taşımacılığında yükün taşınması işleminde masraflar çeşitli kalemler de ortaya çıkar. Terminal ücreti, yükleme ve tahliye ücreti, konşimento ve geçici kabul ücretinin dışında ordino ücretini içeren boşaltma ve yükleme masrafları acentelerin her biri için değişkenlik gösteren masraflardır.

Limana gelen yükün masrafları yükü veren ve yükü taşıyan arasında free in and out yada liner şartı ile gemi bağlanır ve bu şartlar doğrultusunda yükleme ve boşaltma masraflarının ne tarafın yapacağı ortaya konur.

Öte yandan bazı hallerde yükleme ve boşaltma işlemi taşıyan tarafından karşılanmaz buna da FIO şartı adı verilir.


Limanlarda Navlun Ödeme Şekli Anlaşmalara Göre Değişir


Deniz Taşımacılığı esaslarına göre yükün alınması gemiye yüklenmesi ve yükün taşıma bedeli alıcı satıcı ve acenta arasındaki sözleşme ile belirlenir. ve Yük taşıma esaslarına göre de şekil alır. Taşıma bedeli de bu esaslar doğrultusunda yükün teslim şekline göre farklılık gösterir.

Deniz taşımacılığında yük boşaltma ve yükleme masrafları ödenmesi farklı bir takım esaslara bağlanmıştır. Bu esaslar doğrultusunda gemiyle ilgili faaliyetlerin karşılığı gemi acentelerinden alınır.Limana  gelen yükün masrafları yükü veren ve yükü taşıyan arasında free in and out yada liner şartı ile gemi bağlanır ve bu şartlar doğrultusunda yükleme ve boşaltma masraflarının ne tarafın yapacağı belirlenir. Yükleme ve boşaltma masraflarının kim tarafından ödeneceği satış şartlarına göre değişiklik gösterir.


Yük Taşımada Farklı Kalemlerin Masrafları da Bulunur


Deniz taşımacılığında yük yükleme ve boşaltma masraflarının dışında farklı masraf şekilleri de vardır. Bunlar gümrük işlemlerinin bedeli kiralanan konteyner tutarları, Konşimento bedeli ve diğer taşımacılık yetki belgeleri ücretleri, Taşıma sigortası ve limanda yapılması gereken diğer işlemlerin tutarları yapılacak deniz ticaretinde ele alınacak masraf kalemlerini oluşturur.