BLOG

Lashing Hizmeti Ne İşe Yarar

Lashing Hizmeti Ne İşe Yarar

Yurtiçi ya da yurtdışı olsun taşımacılıkta en dikkat edilmesi gereken unsur, ürünün zamanında, güvenli ve sağlam bir şekilde ulaşılması istenilen yere götürülmesidir. Taşıma konusundaki güvenliği sağlayan en temel unsurların başında da lashing sistemi gelmektedir.

Lashing’in Amacı Nedir


İngilizce bir kelime olan Lashing,” lash ” kökünden türemiştir. Sözcük anlamı ise sabitleme ve bağlama olarak ifade edilmektedir. İlk defa olarak gemi, konteyner ve treylerlara yüklenmiş malzemelerin bağlanması ile alakalı olarak kullanılmıştır. Bizim ülkede ise 2008 yılı Avrupa krizinden itibaren ihracatçıların deniz aşırı ve okyanus ötesi ülkeleri keşfetmesi üzerine o pazarlara girerek ürün satması yolu ile gelişme gösteren konteyner taşımacılığı sistemi ile serüveninde başlangıç yapan lashing, o yıllardan sonra hızlı bir şekilde gelişme göstermiştir ve hala da tüm ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılmaya devam edilmektedir. Bu sebeple lashingin en sık ve yaygın bir şekilde kullanıldığı bölüm konteyner lashing olarak karşımıza çıkmaktadır.

Lashing Ne İşe Yarar


Tekrar belirtmek gerekirse lashing hizmeti, bağlama ve sabitleme anlamı taşımaktadır. Yani kısaca; gemi, treyler ve konteyner üzerine yüklenmiş kargoların doğadan kaynaklanan ya da ilerleme esnasında meydana gelebilecek devrilme ve sarsılmalara karşı korunması için önlem alınması işlemi olarak tarif edilebilir.

Şunu belirtmekte yarar var: konteyner lashing ya da diğer bütün taşıyıcılar için yapılacak olan lashing işlemlerinde kullanılması gereken ekipman ve malzemelerin hepsinin lashing yapılması planlanan ürün ile uyumlu olması gerekmektedir. Yani; 30 ton ağırlığında bulunan bir kargoya kullanılması planlanan lashing ekipmanı ve malzemesinin kargoyu birebir biçimde tamamlayacak nitelikte olması gerekmektedir. Dayanıklılığı az olan bir ekipman ve malzeme kullanımı ile ürüne lashing yapıldı denilemez. Ayrıca en küçük bir sarsıntı karşısında ürünün zarar görmesine sebep verilebilir.