BLOG

Kuru Yük Endeksi ve Önemi

Kuru Yük Endeksi ve Önemi

Piyasanın ileriki zamanlarda nasıl bir yön çizeceğini kesin olarak söylemek imkânsızdır fakat piyasanın gidişatı hakkında bazı tahminler yapılabilir. Piyasanın gidişatı hakkında tahmin yapabilmek için bir çok araç kullanılmaktadır. Bunlardan biri de kuru yük endeksidir.

Kuru Yük Endeksi Nedir?


Bağlantı İngilizce’de Baltic dry index olarak bilinmektedir. Kuru yük taşıma (navlun) ile ilgili bedelleri göstermekte olan bir endekstir. Bu indeks 200 yıldan fazla bir mazisi olan merkezi Londra’da olan ve denizcilik sektörü ile alakalı bağımsız veri sağlayıcısı olan Baltık Borsası vasıtasıyla yayınlanmaktadır. Endeks ilk olarak 1985 yılının Ocak ayında hesaplanmıştır. Bu kuruluşun yayınlamış olduğu veriler denizcilik sektörü tarafından büyük saygınlık görmekte ve denizcilik çekleri ile ilgili yapılan taşımacılıklarda Baltık Borsasının verileri referans olarak kullanılmaktadır. Baltık Borsasının denizcilik sektöründeki taşımacılık üzerindeki etkisi çok fazladır. Baltık Borsasına kayıtlı olan 600 üye şirket dünya genelindeki deniz taşımacılığının tamamına yakınını elinde bulundurmaktadır. Sadece kayıtlı üyeler tarafından veri aktarılabilen Baltık borsası her gün üyeler tarafından aktarılan navlun fiyatları ile navlun fiyat endeksi belirlenmektedir. Sadece üyeler tarafından veri aktarımı yapıldığı için manipülasyon olma ihtimali yoktur. Baltık kuru yük endeksi sadece Baltık ülkeleri tarafından verilen veriler ile değil tüm dünya üzerinde yer alan kuru yük taşımacılığı verileri ile hesaplanmaktadır.

Kuru Yük Endeksinin Önemi


Kuru yük taşımacılığının yüksek talebe sahip olması dünya genelinde hammadde ticaretinin yükseldiğini gösterir. Kuru yük taşımacılığına olan talep azaldığında dünya genelindeki ham madde ticareti de azalacaktır. Bu yüzden kuru yük endeksi navlun fiyatlarının ortalamasını gösterir. Navlun bedelleri sadece denizcilik sektöründeki ekonomik faaliyetlere bağlı değildir. Denizcilik sektöründeki gemi tonaj fazlalığı veya gemi tonajı eksikliği ve navlun bedellerini etkileyen faktörlerdendir. Ortalamanın artması demek dünya ticaretinde büyüme olduğunu göstermektedir. Bu nedenle kuru yük endeksi öncü gösterge olarak gösterilir. Dünya üzerinde yapılmakta olan ticari faaliyetler hakkında önemli verileri göstererek bu faaliyetler hakkında bilgi vermektedir. Buna rağmen kuru yük endeksi tek başına değerlendirilmemeli ve yardımcı bir gösterge olarak görülmelidir.