BLOG

Küçük Tonaj Gemi Piyasaları

Küçük Tonaj Gemi Piyasaları

Türkiye’de özel sektör denizciliğinin gelişiminde küçük tonaj gemi piyasalarının yani kosterciliğin önemi büyüktür. Küçük tonaj gemiciliği Cumhuriyet yıllarından bile öncelerde Karadeniz kıyılarında yapılmış olan bir ticaretti.

Küçük Tonaj Gemileri Tarihçesi

Osmanlı yıllarında Karadeniz’den İstanbul’a pek çok mahsul ve eşya getiriliyordu. Bu mahsuller mavna ve çektirme aracılığıyla getiriliyordu. Bu işin ticaretini yapan lonca örgütü buharlı teknelerin gelmesi ve lonca teşkilatını ortadan kalkması ile tarihe yenik düşmüş oldu.

·         Cumhuriyet Yılları

Cumhuriyetin ilk yıllarında denizciliğe devlet yatırımları yapılmaya başlandı. Bu yatırımlar ile birlikte buharlı ticari ve yolcu gemileri de artış gösterdi. Bu gelişim özellikle Karadeniz kıyılarında kendini gösterdi.

·         40’lar ve 60’lar

İkinci dünya savaşını izleyen yıllarda ise filolar büyüyüp birlikler kuruldu. Böylece deniz camiası daha organize bir hale geldi, ilk krediler verildi ve Deniz Nakliyat’ı kuruldu.

·         60’lar ve 90’lar

1960’lı yıllarda ilk Türk inşası kosterler ortaya çıkmaya başladı. Hem uluslar arası hem de devlet kredileri ile tonaj git gide artarken uluslararası denizciliğe de ilk adımlar atılmış oldu.

·         2000’ler

2000’li yıllar ile birlikte yabancı bankalar daha sağlam destekler vermeye, filolar denizciliğin hızlı bir şekilde büyümesine paralel olarak büyük gelişim göstermeye başladı.

Kostercilik Neden Önemlidir?

Kostercilik denizcilik alanında odlukça önemlidir çünkü Karadeniz, Akdeniz ve Kuzey Batı Avrupa deniz ticareti yüksek oranla kostercilik ile gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte yıllar itibari ile kostercilik yaklaşık olarak 6 milyar dolarlık bir sektör haline gelmiştir. Bu sektörde yıllık total olarak 194 milyon civarında yük taşınmakta ve yılda 40 binden fazla bağlantı yapılmaktadır. Kostercilik 30 binin üzerinde denizciye ve 8 binin üzerinde kara personeline istihdam sağlar.