BLOG

Konşimentonun Yapısı ve Fonksiyonları

Konşimentonun Yapısı ve Fonksiyonları

Koşimento sözleşmesi , taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan bir sözleşme türü olarak da adlandırılmaktadır. Hava yolunda ayrı kara yolunda ayrı isimlerle adlandırılan Koşimento, daha çok deniz taşımacılığında kullanılan bir sözleşme olması nedeniyle diğerlerinden ayrılmaktadır.

Diğer bir tanımıyla, taşımacılık sırasında ürünlerin kimlik belgesi olarak da adlandırılan Koşimento belgesi, deniz ticareti ve taşımacılığı yapan firmalarda kullanılması zorunlu evraklar arasında yer almaktadır. Bu sayede ürüne dait tüm detayların da yer aldığı Koşimento belgeleri, birbirinden farklı fonksiyonlara sahiptir.

Tüm Taşımacılık Faaliyetlerinde Kullanılan Taşıma Belgesi Konumunda

 

Koşimento sözleşmelerinin fonksiyonları arasında en önemli unsurlardan bir tanesi, tüm taşımacılık faaliyetlerinde kullanılabilir olmasıdır. Denizcilik dışındaki taşıma türlerinde farklı isimlerle aktarılsa da genel olarak taşımacılık türlerinde taşıma belgesi olarak ifade edilen Koşimento, uluslar arası taşımalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülke sınırları içerisinde pek fazla zorunlu tutulmayan, ancak uluslararası faaliyetlerde mutlaka bulundurulması gereken bir belge olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda belirtilen sözleşmeler taşımacılık alanında ürünlerin en iyi taşınabilmesi noktasında da önem taşımaktadır.

Koşimento Sözleşmesinde Teslim Alınma ve Teslim Edilme Mutlaka Bulunmalı

 

Koşimento sözleşmesinin taşınan ürünlerin kimlik belgesini olduğunu mantığından yola çıkıldığında, belirtilen belgenin içerisinde bulunması gereken bazı maddeler bulunmaktadır. Koşimento fonksiyonları noktasında belirtilen maddelerden ilki,  ürünlerin taşıyacak firma tarafından teslim alındığına dair belgesi kabul edilmektedir.

Taşımayı yapacak firmanın adı ve detaylı künyesi, bu sözleşmelerde yer almak zorundadır. Diğer bir madde ise taşıma sözleşmesidir. Alıcı ve gönderici Koşimento sözleşmesine bağlı olarak iki taraflı  sözleşme oluşturmak ile yükümlüdür. Son olarak ise ürünlerin teslim edildiğine dair madde de belirtilen sözleşmeler de yer almak zorundadır. Yukarı da sayılan üç maddenin tamamının Koşimento sözleşmelerinde olma zorunluluğu devlet tarafından da onaylanmaktadır.