BLOG

Konşimentonun Hukuksal Kıymeti

Konşimentonun Hukuksal Kıymeti

Taşımacılık ile ilgili bir terim olan konşimento tam olarak nedir, ne işe yarar ve hukuksal açıdan ne ifade eder gibi sorular ile sıkça karşılaşılmaktadır. Tüm bu sorularınızı cevaplamak ve konşimento ile ilgili akıllardaki soru işaretlerini kaldırmak için ihtiyacınız olan bütün bilgileri paylaşıyoruz.

Konşimento Nedir?

Konşimento, diğer adı ile taşıma belgesi anlamına gelmektedir. Karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu taşımacılığında kullanılan bir belgedir. Bu belgede ithal eden, ihraç eden ve malı taşıyan firmanın bütün bilgileri yer almaktadır. Taşınacak olan araca malın teslim edildiğini bildiren kıymetli bir evraktır. Bu evrak olmadan birçok iş yapılamamakta ve alıcı mallar üzerinde hak talep edememektedir. Konşimentoların üç ana işlevi vardır. Bunlar; malların teslim alındığını gösteren bir makbuz olması, bazı şartlar söz konusu olduğunda kıymetli bir evrak niteliği taşıması ve de taşıyan ile taşıtan arasında bir sözleşme görevi görmesidir.

Konşimento Ne İşe Yarar?

Konşimento, taşınan malların nereye, kime, nasıl taşınacağını belirten belgedir. Bu belge olmadan yasal taşımalar söz konusu olmamaktadır. Belge üzerinde gönderen, alıcı ve taşıyan firmanın bilgileri yer alır. Bu da belgenin kıymetli bir belge olmasını sağlar. Konşimento olmadan gönderilen mallar alıcı tarafından teslim alınamaz. Taşınan malların kime gönderileceğini ve malların sahibinin kim olduğu bu belge ile anlaşılmaktadır. Taşıtan ve taşıyan arasında bir sözleşme vasfı da taşımaktadır. Bundan dolayı hukuksal bir değeri bulunmaktadır.

Hukuksal Değer Açısından Konşimento

İmzalanmış olan konşimentolar, malın taşıyıcı tarafından teslim alındığını ve malların iyi durumda olduğunu, sayılarının da eksiksiz olduğunu ifade etmektedir. Ambalajların iyi surumda olduğu ve marka, numara gibi değerlerin de eşleştiğini ifade etmektedir. Konşimentonun hukuksal kıymeti de burada ortaya çıkmaktadır. İmzalanmış olan bir konşimento, taşıyıcı firmayı ve göndereni garanti altına almaktadır. Ayrıca konşimentosu olmadan alıcı kişi malları teslim alamamaktadır.