BLOG

Konşimento Nasıl Ciro Edilir

Konşimento Nasıl Ciro Edilir

Konşimento taşıyan tarafından düzenlenen, navlunun varlığını ispat etmeye yarayan bir nevi borç senedidir. Konşimento sadece deniz yolu taşımacılığında kullanılan bir belge olup kara yolu ve hava yolu için farklı senet türleri mevcuttur. Konşimentoların tamamı ciro edilemeyeceğinden dolayı türlerine göre bu konşimento çeşitleri ayrılmıştır.

Konşimento Türleri

Kıymetli birer evrak olarak nitelendirilen konşimentolar şahsa, emire ve sahibine belirtilere düzenlene evraklardır. Düzenlendiği şekile göre farklılık gösteren bu konşimentolar özelliklerine göre üçe ayrılır.

  1. Nama Düzenlenen Konşimento

Kişi veya firma ünvanının consignee kısmına işlenmiş olduğu emre veya emrine kayıdı olmayan konşimento çeşitleri nama düzenlenen konşimentolardır. Kesin alıcı bu kısımda yazılı olan taraf olduğu kesin olduğu için bu konşimentonun cirolanarak devir edilmesi, bedeli alınmak suretiyle bile olsa üçüncü şahıslara verilmesi söz konusu bile değildir.

  1. Emre Düzenlenen Konşimento

Ciro edilebilen ticari olarak devir imkânı olan konşimento çeşitleri emre düzenlenen konşimentolardır. Consignee kısmına yalnızca emre yani to order yazılarak belirtilmiş olan bu konşimentolar cirolanarak devir edilebilir. Yükleyici tarafın emrine şeklinde düzenlendiği kabul edilen bu çeşit konşimentolarda en mühim kural yükleten taraf yani shipper tarafınca cirolanması gerekliliğidir. Bu kısım yükleyici tarafından ciro edilmez ise tahliye sırasında malların teslimiyeti limanlarda gecikme ve masrafları beraberinde getireceği unutulmamalıdır.

  1. Hamiline Konşimento

BağlantıBearer bill of loading olarak uluslararası lojistik terimi olarak adlandırılan bu konşimento türü shipper yani yükleticinin talep etmesi üzerine düzenlenmekte olup taraflardan her ikisinin güven ilişkileri ile alakalı olarak düzenlenmeyebilir. Misal olarak aynı holdinge ait iki farklı firma arasında gerçekleşen ticaretlerde konşimento hazırlanmasına gerek görülmeyebilir. Fakat herhangi bir şüphe barındıran durumlarda ticari olarak güven altına almak için konşimento düzenlenmesi gerekebilir.