BLOG

Komple Yük Ve Parsiyel Yük Taşıma

Komple Yük Ve Parsiyel Yük Taşıma

Kullanılan Araç Bakımından Taşımacılık

Türkiye’de taşımacılık sektörü son yıllarda büyük bir ivme ile büyümeye devam etmektedir. İç ve dış ticaret faaliyetlerinin her geçen gün artması taşımacılık sektörünü de beraberinde büyütmektedir. Türkiye’de taşımacılık sektörünün sürekli olarak büyümesinin bir diğer nedeni de sahip olduğu ulaşım ağıdır. Kara, deniz, hava ve demir yolu olmak üzere dört ana taşımacılık alanında da geniş imkanlara sahip olan Türkiye’de taşımacılık sektörü de daha geniş bir gelişme alanı bulmaktadır.                

Türlerine Göre Taşımacılık

Türkiye’de lojistik ve taşımacılık firmaları hangi yolu kullanıyor olursa olsun iki tür taşımacılık biçimini uygulamaktadır. Bunlardan birisi parsiyel taşımacılık olurken diğeri komple taşımacılıktır. Her iki yöntemde de kullanılan araçlar farklı olabilmektedir.

Parsiyel Taşımacılık

Parsiyel taşımacılık kısa bir tanımla parça taşımacılık olarak açıklanabilir. Parça taşımacılık ise taşınacak yükün nevi ne olursa olsun tek seferde sadece kendi grubunda ürünlerle birlikte taşınmaması ve taşınan parça yüklerin farklı ebat, nitelik ve özellikteki parça kargo veya yüklerden oluşması ve bu yüklerin her birinin farklı kişilere ait olmasıdır. Parça taşımacılık özellikle taşımacılık ve lojistik firmalarına önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Yükün sahibi için önemli maliyet avantajları sağlayan bu yöntem sayesinde taşınmak istenen parça yük daha kısa sürede gönderi adresine ulaştırılabilmektedir.

Komple Yük Taşımacılık

Parça yük taşımacılığın tam tersidir diyebiliriz. Taşınan yük genelde tek türdür ve bir tek kişi, şirket veya gruba aittir. Yükler büyük parça olduğu için parsiyel taşımaya uygun değildir. Tek araçla taşınma zorunluluğu vardır. Bu nedenle daha fazla maliyet anlamına gelmektedir. Nakliye aracının tüm masraflarının tek bir kişi, şirket veya grup tarafından karşılanması zorunlu hale gelmektedir.