BLOG

Komple Ve Parsiyel Taşımacılık Arasındaki Fark Nedir?

Komple Ve Parsiyel Taşımacılık Arasındaki Fark Nedir?

Kara, hava ve denizyolu ile nakliye her geçen gün gittikçe artan dünya ticaret hacmini karşılayabilmek için konsolidasyona gitmek zorunda kalmıştır. Bugün hangi tür taşımacılık tercih edilir ise edilsin 4 tip hizmet sunulmaktadır. Bunlar komple yük, parsiyel, ağır nakliyat ve proje taşımacılığıdır.

Komple Yük / Taşımacılık Nedir?

Bir firmaya ait yükün tek başına tek bir taşıma aracına yüklenerek nakliyesine komple, yüke ise komple yük denilmektedir.

Parsiyel Yük / Taşımacılık Nedir ?

Birden fazla firmaya ait yükün tek bir taşıma aracına yüklenerek nakliyesine parsiyel, yüke ise parsiyel yük denilmektedir.

Parsiyel Kullanım Hangi Şartlarda Avantajlı Hale Gelir?

Bir yük bir aracı doldurmaya yetmiyor ise parsiyel yükleme (parçalı) avantajlı bir seçenek haline gelmektedir. Aynı şekilde, tek güzergâh üzerinde farklı müşterilerin teslim edilecek yükleri ile tek müşterinin farklı yerlere teslim edilecek yüklerinin parsiyel sevkiyat ile dağıtılması da yerine göre avantajlar sağlayabilmektedir.

Parsiyel Ücretleri Neden Daha Avantajlı?

Parsiyel taşımacılık Türkiye’de fiyat açısından en avantajlı taşıma tipidir. Komple araç kiralamak yerine navlun bedeli ölçü, adet ve tonaj gibi değerlere göre hesaplanan parsiyel yükleme özellikleri ile de her zaman daha avantajlıdır.

Parsiyel Yük Ne Zaman Tercih Edilmelidir?

Parça taşımalar küçük ve orta ölçekli olduğu zaman parsiyel sevkiyat fiyatı daha da avantajlı olmaktadır.

Parsiyel En Yaygın Hangi Taşıma Türünde Kullanılır?

En çok deniz ve kara taşımacılığında kullanılan parsiyel, deniz taşımacılığında konteynırların, kara taşımacılığında ise aracın paylaşılması anlamına gelmektedir.

Parsiyel Veya Komple Yükte Lokal Masraflar Farklı mıdır?

Karayolu taşımacılığında bekleme ve ardiye masrafları önemlidir. Komplede varış yerinin lokal masrafları önemli iken parsiyelde teslim şekline göre değişiklik göstermektedir.