BLOG

Karayolu Taşımacılığının Ülkemizdeki Gelişimi

Karayolu Taşımacılığının Ülkemizdeki Gelişimi

Karayolu taşımacılığının gelişimi ; hem yurt içi, hem de yurt dışı taşımacılığında en çok tercih edilen taşımacılık yöntemidir. Karayolu taşımacılığı güvenilir bir taşımacılık yöntemi olmakla birlikte, yaygın olarak kullanılır ve daha fazla yükün taşımasını sağlayabilir. Ülkemizde en gelişmiş taşıma sistemi karayolu taşımacılığıdır ve sürekli olarak gelişim göstermektedir.

 

Türkiye’de Karayolu Taşımacılığının Tarihçesi

 

Cumhuriyet’in ilanından sonra özellikle demiryolu ulaşımı önem verilmiştir. Fakat 1948 yılından itibaren karayolları ulaşımı geliştirilmeye başlanmıştır. Bu dönem itibariyle ülkedeki kaynakların artması ile birlikte karayollarında önemli adımlar atılmıştır ve gelişmeler yaşanmıştır.

 

Türkiye’deki Karayolu Taşımacılığının Yeri ve Önemi

 

Türkiye’deki taşımacılığın %90’ına yakın bir kısmı karayolu ağırlıklı gerçekleşmektedir. Ortalama olarak 170 bin civarı yük taşıyan araç bulunmaktadır, bu oran Türkiye’nin karayolu taşımacılığının birçok ülkeye göre çok daha iyi bir konumda olduğunu gösterir. Türk karayolu taşımacılığı ve lojistik sektörü özellikle son 10 yıldır büyük bir gelişme kaydetti ve gelişim göstermeye devam ediyor.

 

Türkiye genelinde taşımaların bütük bir bölümü karayolu aracılığıyla yapılmaktadır. Ülkemizin genç bir taşıma filosuna sahip olması sürekli olarak gelişmesine olanak tanımaktadır. Ülkemizin coğrafi özellikleri karayolu ulaşımına daha uygundur. Mesafelerin de kısa olması ve aktarmaya gerek duyulmaması teslimatların kolay ve ekonomik olmasını sağlamaktadır.

 

Türkiye’de Karayolu Taşımacılığındaki Sorunlar

  • Araç sayısının fazla olması nedeniyle haksız rekabet ortamının oluşması
  • Rekabet sonrasında verilen düşük fiyatlar nedeniyle yüksek tonajlı taşımalar yapılması
  • Arz - talep dengesizliğinin meydana gelmesi
  • Denetimsizlik yüzünden oluşan çevre kirliliği
  • Kullanılan yakıtlar nedeniyle çevre kirliliği oluşması
  • Yakıt fiyatlarının yüksek olması
  • Güçlü projelerin eksik olması