BLOG

Karayolu Taşımacılığında Yüklemede Sembol ve İşaretler

Karayolu Taşımacılığında Yüklemede Sembol ve İşaretler

Karayolu taşımacılığında nakliyesi yapılacak ürünlerin ambalajı üzerinde ürünün niteliğinin sembol ve işaretlerle belirtilmesi zorunluluğu vardır.Ürünün yapısal durumu ve koşullarına bağlı olarak bu sembol ve işaretler farklılık göstermektedir.

Bu sembol ve işaretler ürün hakkında bilgi sahibi olmamızı ve ürünün nasıl depolanacağı, hangi koşullarda muhafaza edileceği, yükleme işleminin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğini, boşaltma sırasında uyulması gereken kuralları önceden bilinmesini sağlar.

Ambalajlamada kullanılan işaretler uluslararası geçerliliği olan ve belirli bir standart çerçevesinde oluşturulmuş işaretlerdir. Ambalajlamada kullanılan işaretleme “Uluslararası Standartlar Örgütü” (ISO) belirlenerek ISO 780 olarak yayınlanmıştır. Daha sonra ihtiyaçlara uygun olarak revize edilen standartlar ISO 7000 olarak kabul edilmiştir. 


Kırılabilir” İşareti

Aslında tüm ürünler taşıma ve boşaltma esnasında hasar görebilir fakat bazı ürünler yapısı gereği daha hassas ve kırılgan bir yapıya sahiptir. Bunlar cam ürünler, porselen ürünler, hassas elektronik cihazlar, hassas tıbbi cihazlar bu gruba dâhildir. Bunların ambalajının 75 cm yükseklikten düştüğünde ürünü koruyabilecek bir nitelikte bir ambalajlama yapılmalıdır. Yükleme ve boşaltma işlerim de sarsıntı ve çarpma yapmayacak yöntem ve araçlarla yapılmalıdır. Kırılabilir İşareti ambalajın iki tarafına görünür bir şekilde yapıştırılmış olmalıdır.Bu Yönde” İşareti

Bu sembol yukarı doğru iki paralel siyah ok olarak tasarlanmıştır. Ambalajın görünür yerine ve iki yöne de yapıştırılmalıdır. Okun uç kısmı ambalajın üstünü sembolize eder.Ambalaj ok yukarıyı gösterir şekilde konulmalıdır.


Bu işaret aynı zamanda ambalajın hangi yönde istifleneceğini de gösterir.


Nemden Koruyun” İşareti

Su ve nem ile temasının sakıncalı olan ürünleri temsil eder. Yükleme, taşıma ve boşaltma esnasında nem ve sudan koruyan bir yöntem ile ürünlerin nakliyesi yapılmalıdır.

Siyah zemin üzerine beyaz açık şemsiye ile gösterilir


Sıcaklık Sınırı” İşareti

Özellikle gıda ürünlerinin tazeliğini muhafaza edecek bir şekilde nakliyesini, ürünün niteliğine bağlı olarak hangi derece muhafaza edileceğini belirtir bir işarettir. Bu işaret olan ürünler zaten soğutma sistemleri olan araçlar ile taşınmalıdır. Soğutma sisteminin derecesi ürün ambalajında belirtilen derece uygun olarak ayarlanmak durumundadır.