BLOG

Karayolu Taşımacılığında Kullanılan Belgeler

Karayolu Taşımacılığında Kullanılan Belgeler

Tüm taşımacılıklarda olduğu gibi karayolu taşımacılığında da bazı belgelerin kullanılması gerekmektedir. Karayolu taşımacılığında kullanılan belgeleri aşağıda bulabilirsiniz.

Karayolu Taşıma Belgesi

Kamyon korşimentosu olarak da bilinen bu belge kamyon ve tır aracılığıyla yapılan taşımacılıklarda kullanılmaktadır. Ticari Mallar Güzergah Anlaşması gereğince düzenlenen bu belge mala gelebilecek zarar, ziyan, hasar, kayıpve gecikme durumlarında gönderen-alan ve taşıyıcı arasında sorumluluk ve yükümlülükleri belirten sözleşmeden oluşmaktadır. Üç nüsha halinde olan bu belge gönderen-alan ve taşıyıcıya verilir.

FİATA Teselüm Belgeleri

Bir nevi nakliyeci makbuzu konumunda olan bu belgeler sadece karayolu taşımacılığında kullanılmaktadır. Bu belgeleri alma için FİATA’ya üye olmak ve daha sonrasında federasyondan FİATA lisansı alınması gerekmektedir. Ciro edilemez ve kıymetli evrak niteliği taşınmaz özelliklerine sahip olan bu belgenin orijinalleri varış yerinde taşıma firmasına ibrazı halinde ihracatçıya teslim edilir.

Nakliyeci Makbuzu

Demiryolu taşımacılığında da kullanılan bu belge daha çok karayolu taşımacılığında sıklıkla kullanılmaktadır. Taşıma komisyoncuları tarafından, daha önce belirlenmiş bir ücret karşılığında kendi adlarına ya da başkalarının adına mal taşıyan nakliye firmaları tarafından düzenlenmektedir. Taşıma komisyoncuları taşıma şirketinden kendi adlarına düzenlenmiş olan taşıma senedi alırlar. İhracatçılara malları göndermek üzere teslim aldıklarını belirten kendi makbuzlarını verirler, bu makbuzlar nakliyeci makbuzu olarak işlem görür.

Paket Postası Makbuzu

İthalatçıya posta aracılığıyla gönderilecek malın olduğu kolinin doğrudan ithalatçı ve onu bankasına gönderilmek üzere Posta İdaresi’ne verilmesi karşılığında alınan belge posta makbuzudur.

Tır Karnesi

Üzerinde taşımayı yapan tırın dolu - boş ağırlığı, plaka numarası, bağlı olduğu firmaya ilişkin bilgilerin yer aldığı belgedir. Tır Karnesi olmayan mallar gümrükten çıkabilir, fakat onu taşıyacak olan gümrükten çıkış yapamaz.