BLOG

Karayolu Taşımacılığı

Karayolu Taşımacılığı

Kara yolu taşımacılığı; taşınması istenilen ürünlerin güvenli, hızlı ve ekonomik bir şekilde bir ücret karşılığında istenilen yere ulaşmasını sağlayan taşımacı ile mal sahibi arasında sözleşme gerektiren taşımacılıktır. Ürünlerin teslim alındığı noktadan teslim edileceği noktaya varıncaya dek aktarmasız taşıma imkanı sağlaması, hava yolu, demir yolu, deniz yolu taşımacılığı seçeneklerine göre daha hızlı olması, özellikle kısa mesafelerde daha uygun fiyatlara mal olması gibi avantajlara sahiptir.

Karayolu eşya taşımacılığının sağladığı avantajlar

  • Kapıdan kapıya aktarmasız bir şekilde ürün teslimi ile eşyanın deformasyonu en aza indirgenir.

  • Karayolu bulunan her yere taşıma mevcuttur.

  • Ülkede kara yolu ile uluslararası taşımacılıkta kullanılabilecek taşıt sayısı talebe göre fazla ise rekabetin yoğun olmasından dolayı müşteri açısından düşük navlun fiyatları oluşur.

  • Deniz, hava, demir yolu taşıma seçeneklerine göre yatırım daha az miktarlarda olur.

  • Düzenli ve sürekli seferler oluşturulabilir.

  • Gelişmiş kara yolu ağları ile teslimatın hızlı yapılabilmesine olanak sağlar.

Kara yoluyla uluslararası eşya taşınması ile ilgili anlaşmalar

CMR (Uluslararası Kara Yolu Eşya Taşıma Sözleşmesine Dair Anlaşma) : Ülkemiz sözleşmeye taraf olmuştur. CMR bu anlaşmayı kabul eden ülkelerin kullandığı kara yolu taşıma belgesidir. Taşımacılık yapan lojistik şirketi tarafından alıcı adına biri göndericide, biri alıcıda, biri taşıyıcıda kalmak üzere 3 adet düzenlenir. Uluslararası kara yolu taşımacılığında lojistik firmalar CMR’ den kaynaklanan yasal sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülükleri CMR sigortası ile yerine getirebilirler. CMR sigortasının şartları:

  • Kara yolu ile taşıma sağlanmalı

  • Teslim alma ve teslim etme işlemleri iki ayrı ülkede gerçekleşmeli

  • Taşınanın eşya olma zorunluluğu

  • Taşıma sözleşmesinden ortaya çıkan bir borç veya alacak olmamalıdır.

Tır Sözleşmesi ( Tır Karneleri ile Uluslararası Eşya Taşımasına İlişkin Sözleşme) : Ülkemiz bu sözleşmeyi kabul etmiştir. Tır karnesi başlangıç ve varış noktalarındaki gümrüklerden geçiş belgesidir. Eşya gümrük geçişlerinde tır karnesiyle beraber sunulur ve her tır için bir karne düzenlenir.

Ülkemizde uluslararası kara yolu taşımacılığı yapan birçok firma ve oldukça fazla sayıda araç mevcuttur.