BLOG

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Çerçevesinde Yetki Belgeleri

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Çerçevesinde  Yetki Belgeleri

Karayolu taşımacılığı için ticaret ve sanayi odaları tarafından düzenlenen ve talep edenlere talepleri doğrultusunda verilen K yetki belgelerini şehir içi ve şehirlerarası taşımacılık faaliyetlerini sürdürebilmek için düzenlenen yetki belgeleri olarak iki ayrı türde ele alabiliriz.

Şehir İçi Taşımacılıkta K Yetki Belgesi

Şehir içi taşımacılıkla iştigal olan firma veya kişilerin sahip olması gereken tek tip bir yetki belgesi bulunmaktadır. K 1 yetki belgesine sahip olan özel ve tüzel kişiliği bulunan firmalar şehir içi taşımacılık faaliyetlerinde bulunabilmektedirler. K 1 yetki belgesine sahip olan firmaların şehir içi taşımacılıkta kullanabileceği araçların 3,5 ton ağırlığın altında yük taşıma kapasitesi bulunan araçlar olması gerekmektedir. İl sınırları içinde özellikle kamyonet türü araçlarla taşımacılık yapan firma veya kişiler bu belgeye sahiptirler.

Şehirler Arası Taşımacılıkta Yetki Belgesi

Şehirlerarası taşımacılıkta kullanılan K belgelerinden biri de Kl yetki belgesidir. Bu belge kısmi veya geniş zamanlı yetki belgesidir. Bu yetki belgesine sahip olan firma veya kişiler belgeyi talep ettikleri şekliyle ya kısmi zamanlı olarak taşımacılık faaliyeti yapabilmektedirler ya da herhangi bir zaman sınırlamasına maruz kalmaksızın taşımacılık faaliyetlerini sürdürebilmektedirler. Şehirlerarası taşımacılıkta gece yolculuk yapılması gereken durumlar için tercih edilebilecek belgelerdendir.

K2 Yetki Belgesi: Yetki belgesinin adına kayıtlı araçlarla kendi şahsi işleri için kendi kullanımı ile taşımacılık yapacak olan kişilere verilmektedir.

K2* Yetki Belgesi: Kamyonet türü araçlarla 3,5 tondan daha az ağırlıktaki yüklerin taşınmasında yapılacak olan taşımacılık faaliyetleri için verilmektedir. Şehirlerarası taşımacılıkta da kullanılabilmektedir. Bu belge ticari amaçlı taşımacılıkta kullanılamamaktadır.

K2 Yetki Belgesi: Kara taşımacılığında ev ve büro taşımacılığı yapacak olanlara verilmektedir

K Yetki Belgeleri Nereden Alınmaktadır?

Türkiye genelinde 56 adet ticaret ve sanayi odası K Yetki Belgesi vermekle yetkilendirilmişlerdir.