BLOG

Karayolu Hizmet Sözleşmesi

Karayolu Hizmet Sözleşmesi

Karayolu Hizmet Sözleşmeleri, taşıyıcı firma ve mal sahibi yani hizmet alan kişi ve ya kurum arasında, taşıyıcı firma tarafından hazırlanan sözleşmelerdir. Karayolu Hizmet Sözleşmeleri hem taşıyıcı firmanın güvencesini sağlar, hem de mal sahibi kişi ve ya kurumun haklarını korur. Karayolu Hizmet Sözleşmesi maddeleri taşıyıcı firma tarafından belirlenip, hukuki değer taşımaktadırlar. Karayolu Hizmet Sözleşmeleri yaklaşık 20 farklı maddeden oluşmaktadır.

Hangi Maddeler Var?

Bir Karayolu Hizmet Sözleşmesinde hem taşıyıcının hem de mal sahibinin hakları korunur. Bu sözleşmeler Türk Ticaret Kanunu ve Karayolları Taşıma Kurallarına bağlı olarak hazırlanmaktadırlar. Bir Karayolu Hizmet Sözleşmesinde bulunması gereken temel maddeler ise şunlardır:

 • Tanımlar: Burada taşıyıcı firma, mal sahibi, taşınılan mal hakkında açık ve net bilgiler verilir.

 • Taraflar: Burada sözleşmenin kimler arasında yapıldığı yazılır.

 • Koşulların Müşteri Tarafından Kabulü: Burada taşıyıcı firma müşterilerin firma koşullarını kabul ettiğini beyan eder.

 • Sözleşme Kapsamı: Sözleşmenin hangi koşullarda ve ne şekilde işlemde kaldığını gösterir.

 • Tehlikeli Maddeler: TTK ve KTK çerçevesinde gerekli bildirimler beyan edilir

 • Zaman Hesaplaması: Resmi tatiller, bayramlar, idari tatil gibi taşıyıcının kontrolü dışında olan durumlarda olabilecekler yazılır.

 • Reddedilen Gönderiler: Alıcı tarafından reddedilmiş mallar ile ilgili maddeler yer alır.

 • Müşterinin Yükümlülükleri: Malın taşınması ve sonrasında müşterinin yapması gerekenleri kapsar.

 • Taşıyıcının Yükümlülükler: Mal taşınırken ve sonrasında taşıyıcıya düşen görevler buradadır.

 • Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar: İki tarafında elinde olmayan durumlarda (doğal afet gibi) doğabilecek sonuçlar burada yazılır.

 • Sigorta: Sigorta kapsamına giren ve girmeyen durumları kapsar.

 • Üçüncü Şahısların Hak İddiaları: Üçüncü şahıslar ile ilgili durumlar burada yazılır.

 • Ödeme: Hangi koşullarda, ne kadar süre içinde ödeme yapılmalıdır gibi konular burada yazılır.

Haklarınız Güvence Altında

Eğer yükümlülükleriniz yerin getirirseniz, hem sözleşme hem de kanunlar tarafından güvence altındasınız.