BLOG

Kara Yolu Taşımacılığının Dünyadaki Gelişimi

Kara Yolu Taşımacılığının Dünyadaki Gelişimi

Dünya ticaretinin %95 i denizyolu ile yapılmaktadır. Ancak son 20 yılda teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler neticesinde karayolu taşımacılığının dünyadaki gelişimi de oldukça mesafe kaydetmiştir. GPS teknolojileri ile birlikte GIS mapping ve ITS (Akıllı Taşımacılık Sistemleri) deki gelişmeler karayolu taşımacılığının daha kontrol edilebilir ve hızlı hale gelmesini sağlamıştır.

Tüm bunların dışında internet teknolojileri ve buna bağlı olarak hızla gelişen mobil iletişim teknolojileri ise kıtalar arası iletişimi dahi hiç olmadığı kadar kolaylaştırmış, kurumlar ve şahısları birbirine hiç olmadığı kadar yakınlaştırmıştır. Bütün bu gelişmelerin etkisi ise karayolu taşımacılığında da kendini fazlası ile hissettirmektedir.

 

Otobanlar ile Birbirine Bağlanan Ülkelerin Karayolu Taşımacılığına Katkısı Nedir?


Sanayi devrimi ile birlikte üretimin artması ticareti başka bir boyuta taşımıştır. Hızlanan ticari aktiviteler beraberinde hızlanan lojistik hizmetleri ve dağıtım ağı ihtiyacını da tetiklemiştir. Bununla birlikte gelişip, büyüyen otomotiv sektörü otoyol ihtiyacını doğurmuştur. İlk kez otoyol fikri Almanlar tarafından bulunsa da ilk örneği ABD New York’ta gerçekleşmiştir. Dünyanın ilk en uzun otoyolu ise 10 km olarak İtalya’da yapılmıştır.

1950 lerden sonra hızlanan teknik gelişmeler neticesinde otoyol ihtiyacı artmış ve sadece lokal taşımacılığı değil ama uluslararası karayolu taşımacılığını da sağlamak üzere görev üstlenmiştir. Otoyolların uzunluğu ve kalitesi arttıkça araçların da kalitesi artmıştır. Daha kaliteli yollar ve araçlar ile daha uzun mesafelere ulaşılması mümkün olmuştur. Otoyollar ve otomotivdeki bu gelişmeler neticesinde karayolu taşımacılığına olan güven ve talepte kaçınılmaz olarak artmaya başlamıştır.


Dünyanın En Uzun ve Güvenli Otobanları Nerededir ?


Bugün dünyanın en uzun ve güvenli otobanları Batı Avrupa ve ABDdedir…

Batı Avrupa ve Kuzey Amerika kıtası baştan başa son derece güvenli ve gelişmiş otobanlar ile birbirine bağlıdır. Bu bakımdan karayolu taşımacılığı ilk bu bölgelerde gelişmeye başlamıştır. Son 30 yıldır Asya ekonomilerinin gelişmesi, özellikle Çin’in dünya ekonomisinde önemli bir çıkış yakalaması ile Asya’da kısmi olarak çok kaliteli otobanlar yapmaya başlamıştır. Ancak bu konuda hala eksik olan Asya’da en gelişmiş otobanlar hala Japonya’da dır. Çin ise son 15 yıldır başlattığı kalkınma hamlesi ile hızla otoyol ve köprü açığını kapatmaktadır.


Çin’in Devreye Girmesi ile Karayolu Taşımacılığı Daha da Büyür mü?


Çin dünya ticaretinde hızla artmaya devam eden hacimlere sahip. Özellikle yakın komşuları ile ticarette hem daha düşük maliyetler hem de daha güvenilir olması bakımından karayolu taşımacılığına yatırım yapmaktadır. Bu durum ise özellikle orta asya’da karayolu taşımacılığını geliştirecek önemli bir faktör iken dünya ticaretinde karayolu taşımacılığının önemi de artacaktır.