BLOG

Kara Yolu Taşımacılığının Avantajları

Kara Yolu Taşımacılığının Avantajları

21. yüzyılda karayolu ulaşımı dünya genelinde ülkeler arasında taşıma işlemleri içinde en çok kullanılanı olmaktadır. Özellikle de İkinci dünya savaşından sonra gelen motorlu kara taşıtları yapımı ve sonrasındaki gelişmeler ile kara yolu taşımacılığı önemli bir yeri almaktadır.

Karayolunun güvenli ve ucuz hale gelmesi ile en çok tercih edilen taşımacılık olmuştur. Günümüzde de gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere kara yolu taşımacılığı, uluslararası kara yolu taşımacılığının yüzde 50 ile 75’ini eşya üzerinden yüzde 70 ile 95’ini ise yolcu taşımada kullanmaktadır.

Karayolunun bir diğer önemi ise ulaştırma konusundaki sisteminin coğrafi elverişliliğe göre olan esnekliğidir. Yani, diğer ulaştırma sistemleri olan hava ve deniz ulaşımının katkısına ihtiyaç duyulmadan gerçekleşecek olan taşıma “kapıdan kapıya” denilen taşımacılık ile iletilebilme kolaylığı sağlar.

Bunun yanında karayolu taşımacılığının en önemli avantajı olarak ucuz olan maliyeti diyebiliriz. Maliyetinin düşüklüğü ise daha çok kısa ve orta mesafeler içinde gidebilmesine bağlı olmaktadır. Esnek diyebileceğimiz bir şartları bulunurken hızlı olması da işleri kolaylaştırmada önemli yer almaktadır. Ayrıca karayolundan yürütülen taşımacılık sipariş veren alıcıya kapıda hizmet sunduğu için de tercih edilir.

Deniz yolu ile yapılan taşımacılık gibi limana yanaş, bekleme ve yükleme süresi gibi sıkıntıları da içirmez. Bunun yanında kara kıtası üzerinden hayat süren insanların ulaşım için yol ve asfalt çalışmalarını yüzyıllar öncesinden başladıkları için oldukça tecrübeli ve gelişmiş durumda olması da büyük bir avantaj olma niteliğindedir. Bu bakımdan ulaşım sorunu yaşaması neredeyse çok azdır. Her yerde karayolu olması ve uluslararası alanda da önem verilmesi karayolu ulaşımını kolaylaştırmıştır.

Bununla birlikte yükleme esnasında da sorun yaşamazken her türlü malzemeyi hızlı bir şekilde yükleyip boşaltabilmektedir.