BLOG

Kara Yolu Taşımacılığında Kullanılan Yükleme Ekipmanları

Kara Yolu Taşımacılığında Kullanılan Yükleme Ekipmanları

Kara Yolu Taşımacılığı Nedir?

Hem ülke içinde hem de uluslar arası taşımacılıkta kullanılan kara yolu taşımacılığı; en sağlam ve ekonomik ulaşım sistemidir. Başlanıç ve varış noktalarına aktarmasız bir şekilde taşımaya olanak sağlar. Kısa mesafeli olan taşımacılıkta diğer taşımacılık türlerinden yükleme ve boşaltma işlemlerinde en hızlısıdır. Taşıma maliyetleri de diğer taşımacılık türlerine göre nispeten daha ucuzdur. Taşımacılık esnasında yaşanacak kazalar haricinde neredeyse en güvenilir yöntemdir.

Kara yolu ağının sınırsız oluşu dünya çapında kara yolu taşımacılığını ön sıralara getirmiştir. Ev taşımasından fabrika malzemelerinin taşınmasına, mal ve hammade taşımacılığından ürün teslimine kadar en kolay taşımacılık türüdür. Kara yolu taşımacılığı; kolaylıkla yapılabilen yükleme ve boşaltma işlemleri, kapıdan kapıya hizmet ve karayolu ağının varlığı; trafik ve hava koşullarının dejavantajları haricinde en avantajlı taşıma yöntemidir.

Kara Yolu Taşımacılığının Bileşenleri ve Ekipmanları

Kara yolu taşımacılığında rol oynayan temel unsurlar; sürücüler, araçlar ve yüklerdir. Sürücüler belirli şartlarda kalifiyeli olmalıdır.

Araçlar; kara yolu taşımacılığının resmi belgesi olan CMR anlaşması kapsamında, motorlu taşıtlar, dizi halinde taşıtlar ve yarı römorklardır. Kullanılan taşıdın yaşı yönetmeliklere uygun olmalıdır. Römork ya da yarı römorklarda yaş şartı bulunmaz. Treyler; kamyon tarafından çekilen ve taşınacak yükün özelliklerine göre tasarlanan bir bağlantı aygıtı ile bağlanan karayolu taşıt aracıdır. Yükleme hacimlerine göre treyler; kuru yük semi treyi, optima treyi, jumbo treyler şeklinde ayrılır. Kara yolu taşımacığında ayrıca tankerler, konteyner taşıyıcıları da kullanılır.

Kara yolu taşımacılığında da yükler; her taşımacılık türünde olduğu gibi genel ve özel yükler olarak ayrılır. Özel yüklere, bozulabilir gıdalar, tehlikeli maddeler ve canlı hayvanlar girer. Kara yolu taşımacığında ayrıca; aracın kapasitesine göre tam kamyon yükü ve grupaj yükü olarak ayrılır.

Kara yolu taşımacılığında firmalar büyük depolarında yükleme yapılamadan önce hangi araç ile sevkin yapılacağını, hangi sıra ile yüklemenin planlanmasını yaparlar. Satış ve siparişlere cevap verebilmesi için firmanın en uygun araç ve yükleme planlaması yapması şarttır. Yükleme planının yapılabilmesi için ürüne ait bilgilerin, araca ait bilgilerin, ambalajıyla ilgili bilgilerin, üzerine ürün konulabilir oluşunun, sevkiyat önceliğinin ve palet ve kutu maliyetlerinin bilinmesi şarttır.

Kara yolu taşımacılığında kullanılan yükleme ekipmanları şunlardır:

  • Transpaletler; depo içinde ve yüklemede kullanılır.

  • Rampalar; yükleme ve boşaltma işini kolaylaştıran düzenektir.

  • Fortliftler; depo içi düzende ve yüklemede kulanılır.

  • Konveyörler; koli, paket ve çuvalları yükleme ve boşaltmada kullanılır.

  • Paletler

  • Bağlantı Vinçler; büyük boyuttaki malların taşınması ve yüklemesinde kullanılır.