BLOG

Kara Yolu Taşımacılığında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kara Yolu Taşımacılığında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Günümüzde ulaşımın büyük çoğunluğu kara yolu üzerinden yapılıyor. Bunun yapmadan önce insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden düzenli ve güvenli bir şekilde kara yoluyla taşınması sağlanmalıdır. Kara yollarında yapılan taşıma yanıcı patlayıcı ve benzeri modeller olunca daha da çok dikkat edilmesinde yarar vardır. Karayolu taşımacılığında dikkat edilmesi gerekenler şunlardır ;

1- Ekonomik 

Ulaştırma yaparken en önemli unsurlardan biride ekonomik olmasıdır. Zira ekonomik olmaması durumunda malın dağıtımında ek fiyat getirecektir. İnsanlara uygun fiyata mal vermek ekonominin canlanmasına ve perakende satışlarda daha fazla satış olmasını sağlar. Az bir miktar yerine sürekli artan ve istihdam sağlayacaktır. Bu hususta ekonomik önemli bir husustur. 

2- Serilik

Dağıtımın yapıldığı aşamalarda ürünlerin tüketiciye yetisine ve pazar yerine götürülmesi hayatı önem taşır. Örneğin çabuk bozulan bir mamul taşıyorsanız çok hızlı olmanız yapmanız gereken en önemli faaliyettir. Ürünlerin bozulması sonucunda parasal konuda sizi ve iş vereni büyük sorunlar yaşamanıza sebep olacaktır. 

3- Elverişlilik

Mamulün taşınması sırasında şartların el verimli olması nakliye işini yapan kişi veya kişilere dikkat etmesi gereken ve göz ardı edilemeyen bir husustur. Kara yollarının buzlu kapalı tehlikeli ve bozuk olması ihtimali denetlenmeli. Çevrenin bu nakliye işine uygunluğu etkilenen faktörlere bakma zorunluluğu vardır. Şartlar uygun değilse kesinlikle faaliyet yapılmamalı şartlar uygunlaşınca yapılmalı.

4- Güvenlik

Mamullerin çevrenin ve insanların zarar görmemesi lazım. Taşıma yaparken patlayıcı bir madde taşıyorsa bir nakliyeci tehlikelerini bilip ona göre davranması gerekir. Trafiği rahatsız edecek olumsuz sonuçlar yaratacak davranışlar sergileyen nakliyeciye gerekli cezayı vermeli. 

5- Çevre 

Zararların en aza indirgemek insan hayvan ve tabiata zarar vermeyecek şekilde düzenlenmeli.

6- Kamu Yararı 

Devletin çıkarını gözetim vergileri düzenli vermeli.

7-Serbest Piyasa 

Rekabet ortamında fiyatların uygunluğu söz konusu olduğu için bu hususta işler serbest rekabet ortamında olmalı.