BLOG

İthalat ve İhracat Gümrükleme Hizmeti Nasıl Yapılır?

İthalat ve İhracat Gümrükleme Hizmeti Nasıl Yapılır?

Gümrük, bir ülkeye ithal edilen veya ihraç edilen eşyadan, yürürlükteki Gümrük Kanunları doğrultusunda alınan vergi, resim veya harçların adıdır. Genel olarak gümrük kavramı bu iş ve işlemlerin yapıldığı yer için de kullanılmaktadır. Ülkemizde gümrük, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalışan bir kurumdur.

Gümrükleme Ne Demek?

Yabancı bir ülke ile gerçekleştirilen ithalat veya ihracat işlemlerinde ürün ya da hizmetlerin gümrüklü sahalardan geçişinde devletle olan iş ve işlemlerin yürütülmesi hizmetine gümrükleme denir.

Gümrük Müşavirliği Nedir?

Gümrük işlemlerine konu eşya veya hizmetin gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip eden, sonuçlandıran ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından izin belgesi verilen serbest meslek sahiplerine gümrük müşaviri denilir.

Gümrükleme hizmetlerinin yerine getirilmesi için görev alan gümrük müşavirleri, ülkemizde kanunla kurulmuş ilk mesleği icra etmektedirler.

Gümrükleme hizmetleri kapsamında, gümrük müşavirleri, dolaylı temsil yoluyla kendi adına fakat başkasının temsilcisi olarak hareket eder. Gümrük müşavirleri, temsil edilen kişi adına hareket ettiğini beyan etmek ve sahip olduğu temsil yetki belgesini gümrük idarelerine ibraz etmekle mükelleftir.

Gümrükleme Hizmetleri Nelerdir?

 • Gümrük Beyannamesinin tanzimi

 • İhracatçı Birlikleri Tasdiki

 • Faturanın düzenlenmesi

 • ATR –EUR1- MENŞE ŞAHADETNAMESİ vb. belgenin tanzimi ve Ticaret Odası tasdiki

 • Geçici çıkışlarda süre takibi

 • Gümrük Beyannamelerinin kapatılışı

 • Ordino alımı

 • Evrak teslimatı

 • Gümrük Beyannamesi tescil ve işlemlerinin takibi

 • Teminat mektubu veya bloke çeklerin alımı

 • G.T.İ.P Tespiti

 • Gümrükleme ile ilgili diğer iş ve işlemlerin takibi

Gümrükleme hizmetleri için en dikkat edilmesi gereken konu, tüm iş ve işlemlere başlamadan önce mutlaka alanında uzman ve yetki belgesine sahip bir gümrükleme firmasından bilgi alınmasıdır. Yapılacak yanlış bir iş veya işlemin daha fazla masraf ve zaman kaybına yol açacağı unutulmamalıdır.