BLOG

İkili Havayolu Taşımacılığı Anlaşmaları

İkili Havayolu Taşımacılığı Anlaşmaları

Türkiye Uluslararası Sivil Havacılık Hukukuna ilişkin esasları belirleyen 1944 tarihli Şikago Sözleşmesini imzalamıştır. Havacılık alanındaki ticari konular ise ikili anlaşmalarla düzenlenmiştir. Türkiye 90’dan fazla devlet ile hava taşımacılığı konusunda anlaşma imzalamıştır.

Bu anlaşmalarla üst geçiş hakkı, teknik iniş hakkı, kabotaj konularında düzenlemeler yapılmıştır. Türkiye’nin taraf olduğu ikili anlaşmalar içinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.


Türkiye-ABD Anlaşması:


2 Mayıs 2000 tarihinde imzalanan anlaşma 26 Nisan 2001 tarihli 4657 sayılı Kanunla onaylanmıştır.

Anlaşma 18 maddeye ilave olarak Tarifeli Hava Taşımacılığı, Tarifesiz Hava Taşımacılığı, Rekabet ve Geçici Hükümler başlıklarını taşıyan 4 adet Ek’ten oluşmaktadır.

Anlaşmanın amacı iki ülke arasında serbest rekabete dayalı havayolu taşımacılığını geliştirmek, havayolu işletmelerindeki güvenli artırmak olarak belirlenmiştir.


Türkiye-Almanya Anlaşması:


5 Temmuz 1957 tarihinde imzalanmıştır. Bilahare 20 Kasım 1997 tarihinde anlaşmanın Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Anlaşma ile tarife rejimi, göç ve seyahat kontrolü, uçuş emniyeti, güvenlik, yer hizmetleri, charter rejimi konuları düzenlenmiştir.


Türkiye- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anlaşması:


19 Eylül 2002 tarihinde imzalanan anlaşma 26 Şubat 2003 tarihli 4813 sayılı Kanunla onaylanmıştır.

Anlaşma 17 maddeye ilave olarak Hatlar ve Charter Hava Seferleri başlıklarını taşıyan 2 adet Ek’ten oluşmaktadır.

Anlaşmanın amacı ülkelerin hava sahaları üzerindeki münhasır hâkimiyetini vurgulamak, sivil hava işletmeciliği konusunda işbirliğini artırmak, hava taşımacılık faaliyetlerini geliştirmek, bu alandaki emniyet ve güvenlik tedbirlerini sağlamak olarak belirlenmiştir.


Türkiye- Çin Anlaşması:


14 Eylül 1972 tarihinde imzalanan anlaşma 1 Mart 1977 tarihli 2076 sayılı Kanunla onaylanmıştır.

Anlaşma 23 maddeye ilave olarak 2 adet Ek’ten oluşmaktadır.

Anlaşmanın amacı iki ülke arasında hava taşımacılığı alanındaki ilişkileri artırmak ve iki ülke arasında ve ötesinde hava servisleri oluşturmaktır.


Türkiye- Güney Afrika Cumhuriyeti Anlaşması:


23 Ocak 1998 tarihinde imzalanan anlaşma 14 Ocak 2004 tarihli 5063 sayılı Kanunla onaylanmıştır.

Anlaşma 22 maddeye ilave olarak Hatlar ve Uçuş Tarifelerinin Onayı başlıklarını taşıyan 2 adet Ek’ten oluşmaktadır.


Türkiye- Hırvatistan Anlaşması:


12 Nisan 1994 tarihinde imzalanan anlaşma 14 Ocak 2004 tarihli 5058 sayılı Kanunla onaylanmıştır.

Anlaşma 22 maddeye ilave olarak Hat Cetveli başlığını taşıyan 1 adet Ek’ten oluşmaktadır.


Türkiye- Litvanya Anlaşması:


11 Temmuz 1994 tarihinde imzalanan anlaşma 5 Ağustos 1999 tarihli 4436 sayılı Kanunla onaylanmıştır.

Anlaşma 23 maddeye ilave olarak Hat Cetveli başlığını taşıyan 1 adet Ek’ten oluşmaktadır.


Türkiye- Moğolistan Anlaşması:


9 Şubat 1995 tarihinde imzalanan anlaşma 8 Kasım 2000 tarihli 4601 sayılı Kanunla onaylanmıştır.

Anlaşma 23 maddeye ilave olarak Hat Cetveli başlığını taşıyan 1 adet Ek’ten oluşmaktadır.


Türkiye- Bahreyn Anlaşması:


26 Ekim 1998 tarihinde imzalanan anlaşma 14 Ocak 2004 tarihli 5057 sayılı Kanunla onaylanmıştır.


Anlaşma 20 maddeye ilave olarak Hatlar ve Uçuş Tarifelerinin Onaylanması başlıklarını taşıyan 2 adet Ek’ten oluşmaktadır.


Türkiye- Bangladeş Anlaşması:


25 Mart 1997 tarihinde imzalanan anlaşma 10 Ağustos 1999 tarihli 4443 sayılı Kanunla onaylanmıştır.


Anlaşma 22 maddeye ilave olarak Hatlar ve Uçuş Tarifelerinin Onayı başlıklarını taşıyan 2 adet Ek’ten oluşmaktadır.