BLOG

İhracat Denizyolu Navlunu ve Hesaplanması

İhracat Denizyolu Navlunu ve Hesaplanması

Küreselleşen dünya ile serbest ekonominin yayılımı ve ülkeler arası iletişimin artması ile ticarete de yoğun bir şekilde yansımıştır. Dünyanın gittikçe küçülerek ülkelerin birbirine olan bağlarının yakınlaşması ile değişen üretim ve tüketim olanakları en çok etkilediği alanlardan biri olan ticaret, ülkelerin git gide uzmanlaşmasına neden oluyor. Bu sıralamada Türkiye’de önemli yer tutmaktadır.

Türkiye’nin etrafınının denizlerle çevrili olmasının yanında dünya üzerinde deniz ticaretinin gittikçe önem kazanması da etkili oldu. Dünya çapında artan deniz ticaretine olan ilgi ile Türkiye’de denize olan önemini artırmaktadır.

Dünya ekonomisinde yerini alan Türkiye, jeopolitik konumu ile de önem kazanmaktadır. Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi gibi denizlerinin yanında iç deniz olan Marmara Denizi ile yoğun mal sevkiyatının yapıldığı için önemi artmaktadır.


Navlun Ne Anlama Gelir?


Navlunun sözcük anlamına baktığımızda gemi ile yapılacak taşımacılığın bir yerden başka yere taşıma yetkisi verilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelime ilk olarak gemi diye anlaşılmış olsa da bu alan genişletilmiştir. Kara yolu, nehir gibi birçok alanda da yer almaktadır.

İhracat deniz yolu navlun sözleşmesi şekle tabi olmamaktadır. Navlun sözleşmesi sayesinde kişi taşıyan sıfatı alabilmektedir. Ayrıca bir de karma navlun sözleşmesi vardır. Bu sözleşme daha genişletilmiş alanda fırsat sağlamaktadır. Navlun sözleşmesi karşılıklı birçok hak ve borç doğurmaktadır. Navlun miktarı karşılıklı olarak serbest edilmiştir.Nasıl Hesaplanır?


Navlun hesaplaması nasıl yapılır ? sorusunun cevabını vermek gerekirse; yük miktarı ile taşınacak olan bir paletin brüt ağırlığı çarpılır. Sonrasında ise yüklemenin hacmi hesaplanarak yüklemenin yapılacağı hacimsel ağırlık bulunur.

Bu aşamadan sonra ise navlun fiyatlandırması yapılacak olan ağırlık hesaplanır. Son olarak ise nakliyenin yapılacağı firmanın yükleme için yaptığı fiyatlandırmadan ihracat yapılacak olan parsiyel denizyolunun navlun teklifi hesaplanarak bulunur.