BLOG

Havayolu Ürünü Bileşenlerinin Özellikleri

Havayolu Ürünü Bileşenlerinin Özellikleri

Havayolu bileşenleri müşteri isteklerine cevap verebildiği sürece havayolu şirketlerine olan talepler de artacaktır. Ürünler müşterilere gerektiği hitap etmedikçe müşteriler alternatif ulaşım yollarına gidecek ve havayoluna olan istek azalacaktır. Bunun tersi durumunda havayolu ulaşımı diğer alternatiflerin önüne geçecektir.


Müşteri Talebi


Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak müşteri potansiyelini arttırma için oldukça önemlidir. Ürün bileşenlerinin yapısı ve özellikleri havayolu taşımacılığının gelişmesi ve müşteri potansiyelinin artması için iyi değerlendirilmesi gereklidir. Ürün bileşenleri Pazar payı üzerinde ve havayolu taşımacılığına olan talep üzerinde etkilidir. Fakat en fazla havayolu Pazar payı üzerinde etkinliği vardır. Tabi ki şirketlerin gerçek amacı rekabet sahasında mevcut olan durumu kendi lehlerine çevirmektir.


Talebi Etkileyen Durumlar


Fiyat; Fiyat ve fiyat ile ilgili her husus havayolu talebini diğer bilenlere göre oldukça fazla bir şekilde etkilemektedir. Fiyat elastikiyeti bu konuda başroldedir. Fiyat elastikiyeti çok iyi bir şekilde bilinmelidir. Bu konu ile ilgili örnek vermek gerekirse; bir kişi iş için bir yerden bir yere ulaşması gerekiyorsa bu kişini fiyat elastikiyeti azdır. Bilet fiyatlarında ki artış bu kişinin gitmesini engel edecek bir durum değildir. Bu nedenle iş maçlı yolculuk yapanlar üzerinde fiyat oldukça az etkilidir. Ama eğlence amacı taşıyan, bir yerden bir yere gitme ihtiyacı olan müşteriler üzerinde fiyat elastikiyeti oldukça büyüktür. Bilet fiyatlarındaki artış bu kişilerin önünde engeldir. Bu amacı taşıyan müşteriler fiyat artışından etkilenerek havayolu taşımacılığına olan talebi azaltır. Mesela bu seyahat amacı taşıyan müşteriler üzerindeki fiyat elastikiyeti -1,6 ise bilet fiyatlarında meydana gelecek %10 civarlarında bir artış müşteri potansiyelini %16 civarında etkiler.


Seyahat süresi; Havayolu taşımacılığının tercih nedenlerinden biri kuşkusuz ki zamandır. Havayolu taşımacılığının sağlamış olduğu en iyi fayda budur. Seyahat süresi seyahatle ilgili işlemler dâhil seyahati içerir.