BLOG

Havayolu Taşımacılığındaki Ekonomik Düzenlemeler

Havayolu Taşımacılığındaki Ekonomik Düzenlemeler

Küreselleşme ile birlikte havayolu taşımacılığı en önemli sektörlerden biri haline gelmiştir. Uluslararası alanda devletlere ve milletlere son derece önemli katkıları olmuştur. Bununla birlikte çeşitli düzenlemelere konu olmuştur. Ekonomik düzenlemelerin giderek serbestleştiği günümüzde havacılık taşımacılığı sektöründe de rekabet sahası genişlemiştir. Buna bağlı olarak havacılık taşımacılığı belirsiz bir hala bürünme ihtimali artmaktadır. Havacılık sektörü dolaylı yoldan da olsa ülkelerin ekonomilerini etkileyebilecek düzeydedir. Bundan dolayı havacılık taşımacılığındaki düzenlemeler büyük bir önem arz etmektedir

Havayolu Taşımacılığı


Havayolu taşımacılığı havacılık sektörünün yapıtaşı olmakla birlikte, genel havacılık ve havayolu taşımacılığı olarak ikiye ayrılır. Bu ayrım girdiler ve sürece bağlı olarak değişmektedir.

Düzenlemelerle İlgili Temel Kavramlar


Düzenleme, hukuki temelli kontrol etme veya yönlendirme amacı güden kurallardır. Düzenleme, yasa, yönetmelik, talimatlardan farklıdır.

Hava taşımacılığı düzenlemeleri, ülkelerin hükmettikleri hava sahasında yabancı uçaklarda dahil olmak üzere uymak zorunda olduğu düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler ülke bağımsız hakları çerçevesinde uluslararası kapsamı olacak şekilde oluşturulur.

Havacılık taşımacılığı ekonomik düzenlemeler 3 farklı süreçle oluşturulur. Bunlar sırasıyla; düzenlemelerin oluşturulması, ruhsat işlemleri, kısa dönemli yetkilendirme işlemleridir. Düzenlemelerin oluşturulması, yasa tekliflerin yapılması, politikaların belirlenmesi gibi işlemlerdir. Ruhsat işlemleri, ruhsat başvuruların kabulü, koşullara bağlanması, ruhsat verilmesi gibi işlemlerdir. Kısa dönemli yetkilendirme işlemleri, uçuş tarifelerinin incelenmesi, uçuş izinlerinin verilmesi gibi işlemlere içermektedir.

Havacılık düzenlemelerinin bir diğer amacı da emniyet ve güvenilirliği arttırmaya yöneliktir. İşletmecilerin yapacakları şeyler ayrıntılı şekilde belirtilir. İşletmeciler bu düzenlemelere uymak zorundadır.

Ekonomik Düzenleme


BağlantıEkonomik düzenlemeler işletmelerin davranışlarını, havacılık sektörünü kontrol etmeye ve yönlendirmeye çalışır. Bu kurallar bütününün amacı havacılık taşımacılığına olan rağbeti arttırmak ve işletmeler ile müşteriler arasında bir denge oluşturmaktır.

Ekonomik düzenlemeleri; pazara erişme ve girme, fiyat, franchising, hava kargo taşımacılığı, şirketlerin ticari faaliyetleri gibi konuları içerir.

Pazar rekabeti, işletmeler ve müşteriler ekonomik düzenlemelerin yapı taşlarıdır.