BLOG

Havayolu Taşımacılığında Transit Taşımacılık

Havayolu Taşımacılığında Transit Taşımacılık


Transit havayolu taşımacılığı bir ülkeden diğer bir ülkeye yapılacak taşımacılığın üçüncü bir ülke havayolu üzerinden yapılmasıdır. Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum nedeniyle kıtalar arası geçiş noktası olması özelliği ile bu anlamda önemli bir yere sahiptir.

Transit taşımacılık bir ara taşıma faaliyeti olduğundan asıl sorumlu ticari ürünün ilk çıkış noktasında ki ülkedeki göndericidir. Gönderici hem yükün teslim edileceği ülkelerdeki hem de yükün transit geçiş yapacağı ülkede ki yürürlükte bulunan taşımacılık kurallarına riayet etmek durumundadır.Göndericinin Sorumlulukları


Uluslararası Hava Yolu Taşıyıcıları Birliği (IATA) Taşıma Şartnamesine göndericinin hak ve sorumluklarının sınırı belirlenmiştir.

Gönderici, yasalarla belirlenen taşıma şart ve kurallarına uymakla ve gerekli ödemeleri taşıyıcıya yapmakla yükümlüdür.

Gönderici, yükün ambalajlanması, nakliyesi ve dağıtılmasıyla ilgili tüm kurallar

Dâhil olmak üzere yükün çıktığı, transit geçtiği veya varış ülkelerinde

Yürürlükte bulunan yasalara ve hükümet uygulamalarına uymak, gerekli

tüm bilgi ve belgeleri temin etmek, yürürlükteki yasa ve kararların gerektirdiği tüm bilgileri hava yolu konşimentosuna (Airway Bill) eklemek zorundadır. Aksi taktirde gönderici yükümlülüklerini nedeniyle meydana gelebilecek zarar ve

Kayıplardan sorumludur.


Göndericinin Hakları


Gönderici, taşınan yükün kaybolması, hasar görmesi, teslimatın gecikmesi veya teslim edilmemesi hâlinde taşıyıcıya aşağıdaki süreler içinde taşıyıcıya yazılı olarak tebliğ de bulunmalıdır.

Taşınan yükün tespit edilebilir şekilde hasara uğraması hâlinde ve bu durumun gönderici tarafından fark edildiği an itibari ile 14 gün,

Gecikmede, Alıcının, teslim almak için hazır duruma gelmesinden itibaren 21 gün,

Yükün teslim edilmemesi hâlinde, konşimentonun düzenlendiği tarihten itibaren 120 gün,

Yükün varış noktasına ulaştığı, uçağın varmış olması gerektiği veya

Nakliyenin durmuş olduğu tarihten itibaren iki yıl içinde dava açılması gereklidir.