BLOG

Havayolu Taşımacılığında Bozulabilir Gıda Maddelerinin Yüklenmesi

Havayolu Taşımacılığında Bozulabilir Gıda Maddelerinin Yüklenmesi

Havayolu taşımacılığında kargo hizmetleri genlikle 3 ana grup altında sınıflandırılmıştır. Bunlar; genel kargolar, özel kargolar ve tehlikeli maddelerdir.

Genel Kargolar

Genel kargolar taşımacılık esnasında özel hizmet ya da depolamaya ihtiyaç duyulmayan, tehlikeli madde, bozulabilir gıda ya da canlı hayvan sınıfına girmeyen kuru ve temiz kargolara verilen isimdir.

Tehlikeli Kargolar

Tehlikeli kargolar nitelikleri bakımından uçak güvenliğini etkileyebilecek kargolardır ve bu sebeple son derece dikkatli bir şekilde taşıma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu maddelerin havayolu ile taşınmasına yalnızca özel durumlar ve belirli şartların yerine getirilmesi durumunda izin verilir. Ancak buna rağmen taşınmaya uygun olmayan maddeler kargo sürecinden tamamen çıkarılabilirler.

Özel Kargolar

Özel kargolar taşınması ve depolanması esnasında özel işlemlere ihtiyaç duyan kargolardır. Özel kargoların taşınabilmesi için kabul, yükleme ve etiketleme gibi süreçlerde özel kurallar uygulanmaktadır. Havayolu taşımacılık işlemlerinde özel kargo sınıfına;

·         Canlı hayvanlar

·         Bozulabilir gıdalar

·         Ağır kargolar

·         Islak kargolar

·         Kıymetli kargolar

·         Diplomatik kargolar

Gibi yükler girmektedir.

Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşınması

Bozulabilir kargoların taşınması esnasın belli başlı kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu kargolar çok önemli kargolar olarak işlem görürler ve nitelikleri bakımından yükseklik, ısı ve basınç gibi faktörlerden oldukça fazla etkilenirler. Bozulabilir gıda maddelerini; çiçekler, meyve sebzeler, yumurtalar, yenilebilir maddeler, balık ve etler oluşturur. Bütün bozulabilir gıda maddeleri kendi özelliklerine gör işlem görmektedir. Meyve ve sebzeler hem bozulabilir hem de ıslak gıda maddeleridir, etler ve balıklar da benzer özellikler gösterebilir. Bu sebeple tüm bozulabilir gıda maddelerinin yüklenmesi ve taşınması esnasında dayanıklı ambalajlar kullanmak, yerleştirmede ezilmemeleri için özenli olmak, su sızdırmayacak kaplara yerleştirmek ve uygun sıcaklıkları sağlamak gerekir.