BLOG

Havayolu Taşımacılığı ve Yüklemede Kullanılan Sembol ve İşaretler

Havayolu Taşımacılığı ve Yüklemede Kullanılan Sembol ve İşaretler

Havayolu Taşımacılığı


Taşımacılık genel anlamda; bir varlığın bir lokasyondan, bir başka lokasyona yer değiştirilmesini sağlayan bir hizmettir. Bu lokasyon değişimi kara, hava ve su üzerinde olmak üzere yeryüzünde, tünel, metro ve iletim hatları sayesinde de yer altından yapılabilir.

Hava taşımacılığı da pararel olarak; eşyanın lokasyonun değişminin hava yoluyla belli bir kurallar çerçevesinde havaaracı ile yapılmasıdır. Hava taşımacılığı faaliyet açısından genel havacılık taşımacılığı ve havayolu taşımacılığı olarak ayrılmaktadır. Aralarında kar amacı ile taşınan malın ve niteliği konularında farklılık gösterir.

Tüm dünyadaki taşımacılık hizmetlerinin %8’i havayolu taşımacılığı tarafından karşılanmaktadır. Havayolu taşımacılığının; yüksek hızlı olması, teslim süresinin kısalması, ülkeler arasındanki bürokratik düzenmelerle iletişimin en kolay sağlanması, havaaalanı varlığının çok olması, güvenilir olması ve diğer taşımacılık türlerine göre sigorta primlerinin azlığı gibi bir çok avantajı olduğu için sıklıkla kullanılan bir taşımacılık türüdür.

Havayolu Taşımacılığında Kullanılan Semboller ve İşaretler


Havayoluyla taşınacak kargolar genel, özel ve tehlikeli maddeler olmak üzere ayrılır. Kargoların üzerinde bu durumu gösteren işaretlerin olması esastır.

Genel anlamda, genel kargolar özel ve tehlikeli madde sınıfına girmeyen kargoları ifade eder. Genellikle tekstil ürünlerinin taşımacılığında kullanılır. Kargo üzerinde belli bir işaret ve sembole gerek duyulmaz.

Özel kargolar ise depolama ve taşıma sürecinde özel işlerin uygulanması gereken kargo grubudur. Kargo içerisinde canlı hayvanlar, bozulabilir gıdalar, ağır, ıslak, kıymetli eşya ya da diplomatik eşyalar olabilir. Bu tür kargo çeşitlerini gösteren işaretlerin kargo üzerinde olması taşıma şartları açısından esastır.

Özellikle canlı hayvan taşımacılığında belli belgelerinde de olması şarttır. Canlı hayvanın hangi şartlarda taşınması gerektiği, kargonun özelliğini gösteren etiketler kafeslerin üzerinde olmalıdır. Kargonun koonumlandırma etiketi, sıcaklık uyarı etiketi, beslenme etiketi bunlar canlı hayvan taşımacılığında şart olan etiketlerden bazılarıdır.

Bozulabilir bitki ve gıda maddeleri için hazırlanan kargoların üzerinde çok önemli kargo etiketi olması şarttır.

Canlı çiçek gibi zarar görmesi çok olağan olan hassas kargoların üzerinde ısı ve iklim farklılıklarını belirten etiketlerin olması, kargonun üzerinde kargonun üst kısmından açılacağını gösteren etiketin bulunması gerekmektedir.

Bağlantı Meyve sebze gibi ürünlerin taşımacılığında bozulabilme ve çürüyebilme özelliklerinden dolayı; bozulabilir kargo, ıslak kargo ve konumlandırma etiketlerinin olması gerekmektedir.

Havayolları Taşımacılğında Kullanılan Semboller


Genel olarak havayolu taşımacılığında kullanılan semboller nelerdir sıralarsak;

  • This The Way- Konumlandırma

  • Fragile – Kırılacak Eşya

  • Keep Dry – Kuru Tutunuz

  • Proteck From Heat – Isıdan Koru

  • Don’t Stack – İstifleme Yapma

  • Handle With Care – Özenle Taşıma

  • No Forks – Fortlift Kullanma

  • Use No Hooks – Kanca Kullanma

  • Keep Frozen / Do Not Frozen – Soğuk Tutun ya da Soğuk Depolama Yapmayın

  • PerisHable – Çabuk Bozulabilir