BLOG

Havayolu Talebinin Özellikleri

Havayolu Talebinin Özellikleri

Havayolu işletmeciliği, üretim faktörlerinin nakliyesinin gerçekleştirir ve dolayısıyla diğer sektörlere ve işletmelere girdi sağlar. İnsanlar yalnızca uçuş keyfi için havayolunu talep etmiyorlarsa, havayolu talebinin bir türetilmiş talep olduğunu söyleyebiliriz.

Talebin Özellikleri

Havayolu talebi kavramı 2 temel özelliğe sahiptir. Bu özellikler şöyle sıralanabilir;

·         Türetilmiş Talep Olması

Türetilmiş talep kavramı diğer ürünlere bağlı olarak ortaya çıkan talebi ifade eden bir kavramdır. Hava yolu talebi de aslında türetilmiş bir taleptir ve dolayısıyla bu türetilmiş talep diğer ürünlere duyulan talepten etkilenmektedir. Bu durum turizm ile açıklanabilir. Turizm sektörü hava yolu talebini çok ciddi bir şekilde etkilemektedir. İnsanlar tatil yapmak, gezmek eğlenmek için hava yolu ile seyahati tercih edebilir ve bu durum da talebi arttırır. Ancak hava yolu talebi hane halkı geliri azaldığında, ekonomik krizler baş gösterdiğinde, gidilecek bölgenin uzak ya da riskli bir hale gelmesi sebebiyle ciddi oranda azalabilmektedir.

·         Talebin Tekrarlı-Değişken Bir Seyir İzlemesi

Havayolu talebi tekrarlı ve değişken bir seyir izlemektedir. Bu yapı içinde hava yolu talebi genellikle 3-4 yıl içinde sürekli artış gösterir ve bir yerde tepe noktasına ulaşır. Talep maksimum noktaya ulaştıktan sonra bu sefer azalma eğilimi gösterir ve belli bir zamandan sonra artma eğilimi yeniden başlar. Kimi ülkelere mevsim koşullarına bağlı olarak gitmek, dini ve genel tatillerde yaşanan yığılmalar, festivaller ve benzeri organizasyonları görme amacıyla talebin yoğunlaşması artış dönemine örnek olarak gösterilebilirken, ülkelerin içinde bulundukları durum, ekonomik dengesizlikler, gidilecek yerlerdeki güvenlik sorunları gibi durumlar azalış eğilimine örnek olarak gösterilebilir. Böylelikle talep olumlu etkenlerle artış gösterip tepe noktasına ulaştıktan sonra olumsuz etkenler sebebiyle yeniden azalış trendine geçer.