BLOG

Havayolu Talebini Etkileyen Faktörler

Havayolu Talebini Etkileyen Faktörler

Talep, bir mal veya hizmete yönelik satın alma isteğidir. Ancak talebin her zaman satın alma gücüyle birlikte düşünülmesi gerekir, yoksa ekonomik olarak bir değer ifade etmezi sadece kişilerin isteklerini ifade etmiş oluruz. Bir mal veya hizmet için talep oluşması için pek çok sebep vardır.Teknoloji, moda, fiyat aralığı, kişilerin kazançları gibi. Havayolu bazında düşünürsek, belirli bir süre içerisinde, pazardan havayolu ürünü alma isteği diyebiliriz. Havayolu sektörü, pek çok faktorden etkilenebilir. Havayolu talebini başlıca etkileyen faktörler ;

  • Demografik

  • Coğrafi

  • Ekonomik

  • Sosyo-kültürel’dir.

Demografik Faktörler


Pazar içerisindeki seyahat etme potansiyeli olan yaş gruplarının oranı, eğitim seviyesini,cinsiyeti gibi noktalardır. Havayolları genellikle nufüsu yüksek olan yerlerde işletme yapmak iste bunun sebebi ise hitap edebilecekleri daha fazla grup olmasındandır.

Coğrafi Faktörler


Coğrafi faktörler havayolunun en büyük talep etkenlerinden bir tanesidir. Hava koşulları, her türlü taşımacılığa etki eder ve bu da havayolunu kullanan kişi sayısını artırabilir veya azaltabilir. Bazı hava koşulları hava taşımacılığına pozitif etki edip insanların o yönden tercih yapması sağlarken, bazıları tam tersine negatif etki edebilir. Karasal veya denizsel ulaşımı coğrafi olarak zor olan bölgelerde, havayolları çok daha avantajlı durumda olabilir.

Ekonomik Faktörler


Bir bölgenin ekonomik refahı artıp, bölge güzelleştikçe, o bölgeye olan talep artacaktır, bu da havayollarının avantajına olur. Bireysel olarak düşünülürsede bir kişinin ekonomik seviyesi yükseldikçe, kişinin gezme isteği artar ve daha fazla uçar.

Sosyo-Kültürel Faktörler


Bağlantı Bölgelerdeki sosyo-kültürel etkileşim yoğunluğu havayolu talebini ciddi oranda etkiler. Bölgedeki insanların tatil alışkanlıkları , resmi tatilleri vs gibi durumlardan dolayıdır bu durum.Özellikle tatil dönemlerinde kişiler yola çıkıyorsa, bu durum havayollarının pozitifinedir.