BLOG

Havayolu Şirketlerinin Ekonomik Düzenlemeler Karşısındaki Tepkileri Nasıl Olur?

Havayolu Şirketlerinin Ekonomik Düzenlemeler Karşısındaki Tepkileri Nasıl Olur?

Globalleşen ekonomi ile birlikte havayolu taşımacılığı günümüzde hızla gelişen bir sektör olarak ekonomide yerini almıştır. Rekabetin artması, hizmetin çeşitlenmesi ve havayolu şirketlerinin artan sayısı sektörü geliştirirken havayolu taşımacılığının erişilebilirliğini de beraberinde getirmiştir. Yıllık ciroları önemli rakamlara ulaşan havayolu şirketlerinin ekonomik düzenlemelere verecekleri tepkiler hem sektörel bazda hem de şirket bazında önem arz etmektedir.

Pazara Giriş

Pazara girişin kolaylığı sektörde faaliyet gösteren firmaların sayısını belirlemektedir. Türkiye'de iç hat uçuşları kanunen 1984 yılından itibaren özel işletmelere açılsa da firma çeşitlenmesi ancak 2003 yılından sonra başlamıştır. 2003 yılında pazara giren diğer şirketlerle beraber gelen rekabet ortamı yolculara çeşitli avantajlar sağlamıştır:

  • Yeni havalimanları

  • Daha fazla noktaya uçuş

  • Bilet fiyatlarında ucuzlama

  • Fiyat farklılaştırması

  • Hizmet kalitesinde artış

Öyle ki bugün iç hat bilet fiyatları karayolu taşımacılığının sunduğu fiyatlardan daha uygun hal gelmiştir.

Fiyat ve Tarife

Fiyat, talebi belirleyen bir unsur olduğu için rekabetin gün geçtikçe arttığı sektörde önemli bir belirleyicidir. Devletlerin fiyat tarifesi bu rekabet ortamında şirketler için ciddi önem arz etmektedir. Fiyat tarifelerinin devlet onayından geçme süreci de havayolu şirketlerinin piyasa koşullarına ani tepkiler vermesini engellemektedir. Rakip firmanın yaptığı kampanya karşısında çabuk aksiyon alamayan şirketin müşteri kaybına uğraması çok uzak bir senaryo değildir.

Pazara Erişim

Havayolu şirketlerinin uçuş noktalarını pazara erişim koşulları belirlemektedir. İkili havayolu taşımacılığı anlaşma yabancı havayolu şirketleri ile ikili anlaşmalar yaparak uçuş noktalarını çeşitlendirme yoluna gidebilirler. Bir hava yolu şirketinin sahip olduğu direkt uçuş noktalarının sayısı müşteri sayısını belirleyen önemli bir etkendir. Ülkeler arasındaki siyasi meselelerden en çok etkilenen sektörlerden birisi de havayolu taşımacılığıdır. Orta Doğu'daki yoğun terör eylemleri sonucu bazı ülkelerin uçağa elektronik eşya almama kararları şirketlerin yolcu sayısında azalmayı beraberinde getirmiştir.