BLOG

Havayolu Rekabet Stratejileri Ve İş Modelleri Açısından Ekonomik Düzenlemeler

Havayolu Rekabet Stratejileri Ve İş Modelleri Açısından Ekonomik Düzenlemeler

Havayolundaki ekonomik düzenlemeler havayolu rekabet stratejileri ve iş modelleri açısından ekonomik düzenlemeler adı altında incelenebilir ve etkileri görülebilir. Düzenlemeleri kavrayabilmek için çeşitli kavramları anlayabilmek gereklidir. Bunlar pozisyon okuluna ilişkin kavaramlar, düzenlemelerin Proter’in jenerik stratejileri yönünden incelenmesi, düzenlemelerin iş modelleri bakımından incelenmesidir.


Pozisyon Okuluna İlişkin Kavaramlar


Normal üzerinde kar yapabilmek için ve uzun dönemli başarılı olabilmek için yönetim kapsamında başarı elde edilmesi gerekir. Pozisyon Okulu yaklaşımı mikroekonomi temelli bir organizasyondan oluşmuştur. Var olan çevre firmaları çok büyük derecelerde etkiler. Başlangıç olarak endüstri ve stratejik olarak analiz etme önemlidir. Firma başarılı olabilmek için endüstrideki konumunu ve çekiciliğini önemli bir şekilde takip etmelidir. Çünkü bunlar firmanın gelişiminde bire bir etkilidir. Porter firmalarının durumlarını belirleyen hususun endüstrileri içerisindeki durumlarının ve yapılarının belirlediğini söylemiştir.

Okula göre avantajın devam ettirilebilir kaynağı pazar içinde oluşturulan girdi ve çıktı engelleri ve avantajın kaynağı ise Pazar içindeki pozisyondur. İşletmenin sektörde devam ettirilebilir bir başarı elde etmesi bulunduğu Pazar ve sektörün etkileri sonucunda ortaya çıkmaktadır.


Düzenlemelerin Proter’in Jenerik Stratejileri Yönünden İncelenmesi


Ekonomik olarak düzenlemelerin işletmelerin izlemiş olduğu yol ve yöntemler ile belirlenmektedir. Firmalar yol ve yöntem belirlerken bulundukları çevreleri başlangıç olarak kabul etmesi gerekmektedir. Başarılı olan firma dış ortama uyum sağlayabilmeli ve elde ettiği bilgileri düzgün bir şekilde uygulayabilmelidir. Bu kanıya göre firmaların izlediği yol ve yöntem karşıt güçlere karşı kendini savunma ve ya endüstri içerisinde daha güçsüz bir konum bulma arayışı içinde olmadır. Havayolu firmaları da yuğun bir yer bulduğu zaman o yere istedikleri zaman yerleşmekte ve ya yapmak, izlemek istedikleri yol ve yöntemleri istedikleri gibi uygulayabilmektedirler.


Düzenlemelerin İş Modelleri Bakımından İncelenmesi


Geleneksel olarak kullanılan iş modeli farklı olabilmek için çeşitli yol ve yöntemler kullanan havayolu firmalarına benzemektedir. Maliyeti az olan bir iş modeli izleyen firmalar maliyeti liderliği stratejisi izleyen havayolu firmalardır. Geleneksel bir iş modeli izleyen havayolu firmaları diğer firmalara göre daha fazla rekabet içerisinde kalmaktadır. Çeşitli ekonomik düzenlemelerde serbestleşme arttıkça maliyeti az bir yol ve yöntem izleyen firmalar artmaktadır.