BLOG

Havayolu Pazarına İlişkin Genel Kavramları

Havayolu Pazarına İlişkin Genel Kavramları

Taşımacılık belli ihtiyaçlara fay sağlama amacıyla kişilerin ya da eşyaların bir yerden bir başka yere naklidir ve havayolu taşımacılığı da bu tanıma paraleldir. Havayolu taşımacılığı insanların, kargonun ya d postanın maksimum yer ve zaman faydası sağlayacak şekilde ve bir hava aracı aracılığı ile bir yerden bir başka yere naklidir. Havayolu pazarı da havacılığa dair tüm işlemlerin gerçekleştiği, alıcılar ve satıcılar arasında ticari işlemlerin yapıldığı mal ve hizmet fiyatlarının eşitlendiği pazardır.

Havayolu Pazarı Bölümlendirme Ölçütleri Kavramları

·         Fiyata Duyarlılık

Bu kavram talebin fiyat elastikiyeti yüksek ya da düşük olan yolcuları ifade etmektedir.

·         Uçuş Uzunluğu

Pazar bölümlendirme ölçütlerinde bu kavram kısa ya da uzun mesafeli atlarda seyahat eden yolcuları kapsamaktadır.

·         Ulusal ya da Uluslar arası Uçuşlar

Uçuşun ülke sınırları içinde ya da global sınırlar dahilinde olup olmayacağını ifade eder.

·         Taşınanın Özellikleri

Kavram adından da anlaşılacağı üzere havayolu ile taşınacak olan kişilerin, postaların ya da kargoların özelliklerini ifade etmektedir.

Havayolu Taşımacılığı Kavramları

·         Kar Amacı

Havayolu taşımacılığında muhakkak bir kar amacı güdülmektedir. Ancak genel havacılıkta kar amacı güdülen ya da güdülmeyen taşımacılık hizmetleri vardır.

·         Kullanılan Hava Araçları

Havayolu taşımacılığında daha büyük olan, maksimum kalkış ağırlığını sahip, hızlı ve sabit kanat araçları yani uçaklar kullanılmakta ancak bununla birlikte genel taşımacılıkta balon, paraşüt, helikopter, mikrojet, delta kanat, mikro light gibi çok çeşitli hava araçları da kullanılmaktadır.

·         İşlev

Havayolu taşımacılık sektöründe, taşımacılık işlerinin gerçekleştiği esnada hızlı bir şekilde yer değiştirme faydası da sağlanmaktadır.

·         Ölçek

Havayolu taşımacılığında genellikle kısa süreli uçuşlar var olsa da, hizmet alanı bakımından genel havacılık taşımacılığına göre daha geniş bir alana sahiptir.