BLOG

Havayolu Pazarı

Havayolu Pazarı

Günümüz dünyasında gelişen teknoloji ile genişleyen iletişim ağı ulaşımı da etkilemektedir. Ulaşımının gelişmesi daha uzaklara seyahatleri hem kafamızda hem de imkanlarımızda sınırsızlaştırmaya başladı. Bu sınırsızlık ile hava yollarına olan rağbetin artması kaçınılmazlaştı. Havayolu Pazarı hakkında merak edilenleri bu yazımızda derledik. 


Ekonomide Türkiye


Küreselleşen dünya ile serbest ekonominin yayılımı ve ülkeler arası iletişimin artması ile ticarete de yoğun bir şekilde yansımıştır. Dünyanın gittikçe küçülerek ülkelerin birbirine olan bağlarının yakınlaşması ile değişen üretim ve tüketim olanakları en çok etkilediği alanlardan biri olan ticaret, ülkelerin git gide uzmanlaşmasına neden oluyor.

Bu sıralamada Türkiye’de önemli yer tutmaktadır. Dünya ekonomisinde yerini alan Türkiye, jeopolitik konumu ile de önem kazanmaktadır. Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi gibi denizlerinin yanında iç deniz olan Marmara Denizi ile yoğun mal sevkiyatının yapıldığı için önemi artmaktadır.


İhracatta Büyüme


İhracat yapılan ülke gruplarının incelendiğinde ise 2005 yılında bir düşüş olsa da büyüme görülmüş ve 2011 yılına kadar bu şekilde gitmiştir. Son yıllarda ise ihracat yapılan pazarlarda çeşitlendirme yapıldığı ve ihracatı belirli bir kriterde tutarak istikrar sağlanmıştır.

2011 yılına kadar incelenen rapora göre Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ile olan ihracatın azaldığı görülürken dünya genelinde de ihracatın bir önceki seneye göre azaldığı belirtilmiştir.


Havayolu Trafiği


Küresel ekonomi sermayesinde her an oluşabilecek değişikliklere göre krize rağmen Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre 19.9 milyar dolar olduğu belirtildi. IATA’nın 2014 yılındaki verilerine göre 2015 senesinde yaklaşık 25 milyar dolar net kara ulaşılmasını beklediğini belirtmiş. Hava yolu taşımacılığında maliyetlerin ise yüzde otuzu oluşturduğu açıklamıştır. Yine IATA verilerine göre Küresel havayolu trafiğinde 2013 senesinde gelişmekte olan ülkeler %42, gelişmiş ülkelerinde %58 pay sahibi olduğunu belirtti.