BLOG

Havayolu Kargo Taşımacılığının Tarihi Gelişimi

Havayolu Kargo Taşımacılığının Tarihi Gelişimi

Havayolu kargo taşımacılığı son yıllarda diğer taşımacılık yöntemlerine oranla hızla yaygınlaşmakta ve gelişmektedir. Son zamanlarda kullanım oranı oldukça artan havayolu taşımacılığının tarihi yeni olmasına rağmen kargonun hızlı ulaştırılmasından dolayı tercih edilmektedir. Hava yolu taşımacılığı genellikle ağırlığı ve hacmi küçük fakat değerli eşyalar tercih edilir. Günümüzde rekabetin artmasıyla birlikte iş dünyasında özelikle hızlı taşımacılığın öneminin artması havayolu kargo taşımacılığını daha da önemli bir hale getirmiştir.

Havayolu Taşımacılığı Tarihi


Havayolu taşımacılığı tarihi Hava yolu taşımacılığı ilk olarak 1930-1940’lı yıllarda uygulanmaya başlasa da çok fazla rağbet görmemiş önemli gelir kaynağı olma hedefiyle yola çıkılmış ancak gelir kaynağı olamamıştır. Havayolu taşımacılığı, özellikle 1990’lı yıllarda başlayan küresel ekonomiye ağlı olarak gelişen ticari ağın yaygınlaşmasıyla birlikte taşımacılıkta ticarete yeni bir boyut kazandırmıştır. Dünya genelinde yaşanan ekonomik büyüme, ülkelerin ticaret ağının yaygınlaşması ekonomik bütünleşmelerle birlikte serbest ticaret anlaşmalarının bütünüdür. Zamanla ticarette kendi ulusal çıkarlarına çalışan bazı ülkeler günümüzde büyük ticari yapılara katılarak dünya ticaretine yeni bir ivme kazandırmışlardır.

Hava Yolu Taşımacılığının Önemi


Dolayısıyla ticarette yaşanan rekabet koşulları artmış taşımacılık ve ulaşımın hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaştırılması ticari rekabet açısından önemli bir hale gelmiştir. Havayolu taşımacılığı maliyet olarak diğer taşımacılıklara oranla daha pahalı olsa da özellikle değerli eşyaların hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaştırılması açısından önemli bir yöntemdir. Havayolu taşımacılığının pahalı olması daha az tercih edilmesinin bir nedeni olarak da yorumlayabiliriz. Yapılan araştırmalara göre 2002 yılı verilerine göre uluslararası havayolu taşımacılığı %14 artmış iç hatlardaki taşımacılık ise % 6 oranında artış göstermiştir. Bu durum havayolu şirketlerinde yaşanan artış sonucu meydana gelmiştir.