BLOG

Havayolu İşletmeciliğine İlişkin Kavramlar

Havayolu İşletmeciliğine İlişkin Kavramlar

İnsanlar asırlardır gökyüzünden kuş gibi bakabilmek ve süzülebilmek için birçok şey denemiştir. Uçma tutkusu teknolojinin de gelişmesiyle birlikte günümüzdeki haline bürünmüştür. Hezarfen Ahmet Çelebinin yolunda Türk havacılığı da gelişmeye devam etmektedir. Motorunda bulunmasıyla birlikte ulaşımda devrim niteliğinde yenilikler meydana gelmiştir. Havacılık kuralları hep kanla yazılmıştır. Yazılı kurallara ve düzenlemelere uymak güvenilir ve emniyetli bir uçuş imkânı sunmaktadır. Havacılığın gelişmesi ile birlikte zamanla havacılık işletmeleri de gelişmiştir. Kısaca havacılık işletmeciliği ile ilgili kavramlardan bahsetmek gerekirse;


Taşımacılık


Varlıkların bir yerden bir yere gitmesini sağlayan hizmete taşımacılık denir. Bu değişim esnasında fayda sağlama amacı güdülür. Taşımacılığın birçok yolu vardır. Dünyamızda uzak mesafelere en hızlı ulaşım yolu havayolu taşımacılığıdır. Taşımacılık insana zaman tasarrufu ve mesafe alma kolaylığı sağlar. Coğrafi bölgelerin zorluğuna bakmaksızın kolay bir hizmet sağlar. Taşımacılık savunma, ticaret gibi birçok alanda kullanılır. Taşımacılık, günümüzde zorunlu ihtiyaçlardan biridir.


Havayolu Taşımacılığı


Taşımacılık, belirli bir ihtiyaç için hava aracı ile bir yerden bir yere yer değiştirmeye denir. Kar amacı gütmek veya kişisel amaçlar doğrultusunda yapılabilir. Havacılık taşımacılığı havacılığın merkezinde yer alır. Güvenliği, emniyeti için havacılıkta seyrüsefer, hava trafik gibi birçok alan vardır. Havacılık taşımacılığı genel havacılık taşımacılığı ve havayolu taşımacılığı olarak ikiye ayrılır. Farkı oluşturan faktör girdilere ve süreçlere göre değişir. Aralarındaki farklar sırasıyla; kar amacı, kullanılan hava araçları, işlev, ölçek, kamuya açıklıktır.


Havayolu Taşımacılığı Hizmeti İle İlgili Kavramlar


Havayolu ürünü; insan ihtiyacını karşılayan soyut veya somut ürünlerdir. Havayolunda insanın ihtiyacını karşılayan sağlayan hizmetlere havayolu hizmet sunumu yerine havayolu ürünü denir. Havayolu ürünü yükün hava aracı ile havadan yer değiştirmesidir. Havayolu birçok şekilde kullanılır. Havayolu hizmet süreci yolcunun tarife ile bilgi talep etmesi ile başlar ve uçuş öncesi, uçuş sırası, uçuş sonrası olarak devam eder. Havayolu ürününün bileşenleri fiyat, tarife, konfor, hizmet sunumu ile ilgili bileşenlerdir. Havayolu taşımacılık hizmetinin özellikleri ile işletmelerinin yönetimini neden ve nasıl etkilediğini açıklamak kolay olur.