BLOG

Hava Taşımacılığı Sektöründe Birleşmelerin Kontrolü

Hava Taşımacılığı Sektöründe Birleşmelerin Kontrolü

Roma anlaşması şirketler arasındaki rekabetlerle alakalı hususları ilgilendiren 81. Madde ve 82. Madde AB anlaşmaları doğrultusunda rekabeti ihlal edecek şirketler için bazı birleşmelerde yardımcı olsa da diğer konularda eksik kalıyordu. Bu sebeplerden ötürü Birleşmelerin kontrolü ile ilgili tüzük 1990 yılında yürürlüğe girdi.

Bu tüzükte 2004 senesinde yenilemeler olmuş ve kapsama alanları genişletilmiştir. Yenilenmiş tüzük 2004 senesi içerisin yürürlüğe girmiştir. Tüzüğün amacı komisyonun karar vermede geçirdiği zamanı kısaltmak, soruşturmalar için sahip olduğu yetkileri basite indirgemek, rekabet otoriteleri ile arasındaki birlikteliği arttırmak olmuştur.


Komisyon Yetkisi


Yeni tüzükle beraber giren birleşmelerin hedefi var olan rekabeti etkilemek ve rekabetin sahip olduğu durumu güçlendirmektir. Tüzük komisyona birleşmeleri değerlendirme yetkisi verir. Birleşmeler toplumu etkileyecek yapıda ise ve söz konusu toplum AB vatandaşı olmasa bile komisyon tarafında değerlendirilme söz konusu olacaktır. Bu konuda Uluslararası hukuk örnek olarak alınmıştır.


Eşik Belirleme


Havayolunda coğrafi olarak ciro eşikleri belirleme oldukça güçtür. Belirleme için özel hususlar kullanılır. Bu yöntemler aşağıdaki gibidir.

50-50 yöntemi; Gidiş ve geliş yolu üzerindeki ülkelerde 50-50 temeli ilişki alınarak havayolu pazarındaki devir başına cirodur.

Bağlantı Satış Noktası; Ülkelere aldıkları biletler ile birlikte aktarılan havayolu hizmeti sonrasında oluşan cirodur.

Satış varış; Varılan yere göre meydana gelen havayolu hizmeti sonunda ortaya çıkan cirodur.

Bu yöntemler herhangi biri diğer maddeler yerine tercih edilmez ve komisyon hangisini kullanacağını ve kabul edilme zorunluğu olanı belirtmemiştir. Sonuç olarak, topluluk nezdinde bir birleşme bu yöntemlerden biri seçilerek yapılacaktır.

Komisyon bir ülkeden diğer ülkeye yapılacak direk uçuşları incelemesinin yanında bunların yerine geçebilecek alternatif yolları da inceleme altına alır. Tüzüğün sadece havayolu taşımacılığın faaliyete geçirilmesi ile ilişkili kalmayıp operasyon yaptığı hususları da kapsaması oldukça önem arz eder.