BLOG

Hat Konşimentosu Nedir?

Hat Konşimentosu Nedir?

İthalat ve ya ihracat yapılırken, ihracat yapılan yerden ithalat yapılan yere, satışa çıkarılmış olan malın taşınması gerekmektedir. Bu malları taşınması ise kara, deniz, hava ve ya hepsinin birden kullanılması ile yani çoklu taşıma şeklinde gerçekleşir. Dış ticarette, her bir taşıma şekline ait farklı özellikleri olan farklı taşıma belgeleri kullanılır. Örnek olarak hava yolu taşıma senedi (airway bill), karayolu taşıma senedi (cmr consigment note), demir yolu taşımalarında ise demiryolu hamule senedi kullanılmaktadır. Limandan limana yapılan denizyolu taşımalarında kullanılan belgenin adı ise konşimentodur. Kısa olarak konşimento, deniz yolu taşımasında kullanılan bir taşıma belgesi olarak tanımlanabilir.

Konşimentoda Neler Var?


Denizyolu ile yapılan uluslararası taşımalarda kullanılan konşimento, diğer taşıma türlerinde kullanılan belgeler ile arasında oldukça belirgin farklar barındırmaktadır. Bir konşimentonun barındırması gereken bazı bilgiler mevcuttur.

·         Malların taşıyıcı tarafından sağlam bir şekilde teslim alındığının gösterilmesi

·         Taşıma sözleşmesi ve bir atıf ile taşıma sözleşmesinin tanımının yapılması

·         Ürünlerin temsil edilmesi

Hat Konşimentosu


Hat konşimentosu, konteynırlar ile denizyolu taşımacılığı yapılırken kullanılırlar. Bu konşimentolar genelde taşıyıcı, taşıyıcı acentası ve kaptan tarafından düzenlenir ve imzalanır. Bu tür konşimentolarda taşıyıcı firma aynı zamanda taşıma yapılan geminin sahibidir. Sık olarak taşıyıcı firma ve kaptan tarafından değil de taşıyıcı firma tarafından da düzenlenmekte ve imzalanabilmektedir. Bu tür konşimentolar akreditifli işlemlerde en çok kullanılan konşimento tipidir. Bunun sebebi ise bankaların mallara üzerindeki etkisini en yüksek noktaya çıkartmak istemesidir.

Başka Ne Tür Konşimentolar Var?


Hukuki durumlarına göre 12 adet konşimento çeşidi bulunmaktadır. Bu konşimentolar ise şunlardır:

·         Ciro edilebilir konşimento

·         Nama düzenlenmiş konşimento

·         Hat konşimentosu

·         Forwarder konşimentosu

·         Temiz konşimento

·         Kayıtlı konşimento

·         Kısa form konşimento

·         Charter party konşimento

·         Freight prepaid konşimento

·         Freight collect konşimento

·         Ciro edilemez denizyolu konşimentosu

·         Express konşimento