BLOG

Gümrüklü Taşımacılıkta Önemli Noktalar.

Gümrüklü Taşımacılıkta Önemli Noktalar.

Gümrük vergisine konu olan malın taşımacılığına gümrüklü taşımacılık denir. Gümrüklü mal taşımak dört şekilde mümkün olabilir.

İç gümrükten çıkışı yapılmış malın diğer bir iç gümrüğe nakliyesi,

  • İç gümrükten çıkışı yapılmış malın ülke çıkış gümrüğüne nakliyesi,

  • Bir ülke gümrük kapısından çıkışı yapılmış malın diğer ülke gümrük kapısına nakliyesi

  • Bir gümrük kapısından çıkışı yapılmış malın, iç gümrüğe nakliyesi

İthalat ya da ihracat malları olarak gümrükleme depolarında bulunan malın nakliyesinde ithalat ya da ihracat için gerekli yasal izin ve belgeleri almak. Gümrük masraflarını ve gümrük vergilerini ödemekle yükümlü kişi yük sahibi olan kişidir. Bu belgelerin nakliye yola çıkmadan önce teslim edilmiş olması gerekmektedir. Eğer yük transit geçiş yapacaksa transit geçişin olduğu ülkelerden de gerekli izinlerin alınmış olması gereklidir. Dolayısı ile gerekli izinlerin ve vergilerin ödenmiş olduğuna dair belgelerin teslim alınması önemlidir.

İthalat ya da ihracat yapacak kişinin nakliye yapacak firma ile sözleşme yapmış olması zorunludur. Sözleşmede yükün teslim alınacağı gümrük ve teslim edileceği yer belirtilmelidir. Ayrıca çıkış noktasından teslimat adresine gidiş güzergâhı da sözleşme de yer almalıdır. Dolayısı ile taşımacılığı yapan kişi bu rotaya uymak zorundadır. Yükün teslimat süreleri konusunda önemli bir detaydır. Güvenli bir teslimatı sağlayacak teslimat süreleri oluşturmak ve bunu sözleşmeye eklemek de önemli bir husustur. Yükün yolda oluşabilecek herhangi bir kayıp ya da hasarı engellemek adına sigortalanması zorunlu olmasa da, yapılası durumunda her iki tarafı da güvene alacak bir durumdur.

Teslimatı gerçekleştirecek firma alıcının malların yola çıkarıldığından haberdar edildiğinden emin olması gerekir. Çünkü bu alıcıya malları teslim alabilmek için gerekli şart ve koşulları oluşturmak için fırsat verir. Yük adrese ulaştığında herhangi bir sürpriz ile karşılaşmaz.

 Yükün teslim edildiği andan itibaren göndericiye teslimat hakkında bilgi vermek önemlidir. Bu yapılan sözleşmedeki teslimat sürelerine riayet edildiğine ilişkin kanıt oluşturmaktadır.