BLOG

Gümrüklü Depo İle İlgili Gümrükleme Hizmetleri Nelerdir

Gümrüklü Depo İle İlgili Gümrükleme Hizmetleri Nelerdir

Gümrüklü depo veya diğer adıyla antrepolar gümrük vergilerine tabi ihracat veya ithalat ürünlerinin konulduğu ancak henüz gümrük vergilerinin ve resimlerinin ödenmemiş olan ürünlerin istiflendiği depolardır. Bu depolar gümrük muhafaza memurlarının kontrolü altındadır. Bunun yanında depoya alınan ürünler gümrük mevzuatına uygun bir şekilde istiflenmişse eğer süresiz bir şekilde kalabileceği gibi bu süre zarfında ürüne yansıyacak herhangi bir vergiden de muaf olabilecek bir bölümdür.


Antrepo ve Gümrükleme


Antrepolar özel ve genel olmak üzere iki ayrılır. Genel antrepolar A, B, F tipi olarak adlandırılırken, özel antrepolar C, D ve E tipi olarak adlandırılır.

Bu tip depolarda gümrükleme işlemleri yapılır. Gümrükleme işlemi özetle Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından içeriye giren veya dışarıya çıkan her türlü eşya ve taşıtlara uygulanan ve zorunlu olan mevzuat işlemlerinin bütünüdür. Gümrük mevzuatına göre bir ülkeye ihraç ya da ithal edilen bir ürün için yürürlükte geçerli olan Gümrük Kanunları gereğince alınan vergiler, resim veya harç bedellerine gümrükleme işlemi denilir. Bu işlemler esnasında mal veya taşıtlar gümrüklü depolarda saklanır.

4458 sayılı gümrük kanununun 5. maddesine uyarınca tüm kişiler gümrük mevzuatları ile öngörülen gümrükleme işlemlerini yürütmesi ve gerçekleştirebilmesi için temsilci veya temsilciler atayabilirler.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilatı ve görevleri ülke içine alınacak ve dışına çıkacak ürünler için mevzuatta bulunan hükümler uyarınca gerekli vergi, resim veya harçları tahakkuk ettirmekle ve tahsil ettirmekle yükümlüdür. Gerekli görülmesi durumunda gümrüğe terk edilen ürünlerin tasnif veya yok edilmesini sağlamak, serbest bölgelerde, lojistik dış ticaret bölgelerinde ve merkezlerindeki gümrük işlemlerini yürütmek, gümrüksüz satış mağazalarının (tax-free) işlemlerini yürütmek, sınır ticareti ile ilgili gümrükleme işlemlerini yürütmek gümrük muhafaza memurlarının görevlerinden sadece bazılarıdır.