BLOG

Gümrük Mevzuatında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Gümrük Mevzuatında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Gümrük mevzuatında dikkat edilmesi gerekenler , merkez ve taşra teşkilatındaki yönetimler tarafından belirtilen kanun gereğince uygulanmaya konulmaktadır.

Gümrük mevzuatındaki dikkat edilecek hususlardan bir tanesi ihracat ya da ithalat yapacak kişinin gümrük beyannamesine sahip olmasıdır. Bu beyanname mal sahibi ya da vekilleri tarafından oluşturulmaktadır.Bu beyanname oluşturulduktan sonra üzerinde değiştirilme yapılamaz ve beyannamede imzası bulunan kişiler, beyannamede yazan gerekliliklere uymak zorundadır.

Mal Giriş Çıkışları İçin Hesap Belgesi Olmalıdır


İthalat ve ihracat iş ile uğraşan kişilerin mevzuat gereğince , ülkeye girişi yapılan ya da yurtdışına gönderilen malın ismi, cinsi, miktarı, teslim şekli, satış fiyatı ve toplam fiyatının belirtildiği  ve tarafların birbirlerine gönderdikleri faturanın bulunması gerekir. Gümrük mevzuatında belirtilen fatura, taşıma işleminin yerine getirilmesi safhasında kullanılan faturadır. Faturaların tasdiki fatura, özel fatura,  komisyoncu alış satış faturaları, nalvun fatura gibi çeşitleri vardır.

Araç Karnesi Bulundurma Zorunluluğu


12 Mayıs 1985 tarihinde bakanlar kurulu kararı ile uluslararası eşya taşınmasına dair  gümrük sözleşmesine  göre, üye ülkelerin kuruluşları tarafından  verilen eşya  taşımaya yarayan araç karnelerine  sahip olunması gerekir.

Gümrükten yük geçişinden önce  ihracatçı ya da ithalatçının  hangi araca ne kadar yük yüklediğini , ne kadar ağırlığının  olduğunu ve hacimlerini  belgelemek zorundadır.

 Ayrıca ürün  eğer  islam inancına sahip  ülkelerine gidecek ise  ve gıda ürünü ise  bu durumda gıdanın islami kurallara  uygun olup olmadığı belirlenir ve helal gıda olduğunu gösteren  bir belge taşıması şartı vardır.

Gümrük Mevzuatında Taşınması Yasak Ürünler


Gümrük mevzuatında dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise  silah, kaçak ürünler ve nükleer maddelerin taşınmasının engellenmesidir. Bu eşyaların yayılmasının önüne geçmek için  'izne esas olan belge' bulundurulması zorunludur.