BLOG

Grupaj Taşımalar, Hacim Hesaplamaları

Grupaj Taşımalar, Hacim Hesaplamaları

Grupaj taşımacılıkta hacim hesaplarına geçmeden önce grupajın tanımına bir bakalım.

Grupaj Nedir ?

Grupaj, parça, küçük, kısmi malın veya yükün birleştirilerek tek konşimentoda gösterilmesidir. Taşıma için deniz, hava veya kara taşıtlarından herhangi biri kullanılabilir. Taşıma maliyetlerini paylaştırdığı için göndericiye ekonomik seçenekler sunar. Yüklerin birleştirilerek tek konşimento altında gönderilmesi özellikle gümrükleme işlemlerinde evrak yoğunluğunu ve karmaşasını önler. Bu da gönderici için zaman ve iş tasarrufu sağlar.

Grup Taşımacılıkta Hacim Hesapları Nasıl Yapılır?

Grupaj taşımalar farklı araçlarla yapılabilir, bu nedenle grupaj hacimleri ve hacimler nedeniyle oluşacak maliyetler farklı katsayılar ile farklı şekilde hesaplanır. Navlun yükün göndericiden teslim alınıp alıcıya ulaştırmasına kadar geçen süreç için talep edilen grupaj taşıma ücreti olarak tariflenebilir. Talep edilecek ücret, mesafe, güzergâh ve yük miktarına göre çeşitlilik göstermektedir.

Grupaj Yük Hesaplama Yöntemleri.

Grupaj yükün kapladığı alan boyutuna göre yapılan ücret hesaplama yöntemidir. Yükün kapladığı alan “yükleme metresi” ya da uluslar arası standarda göre ladametre (ldm) olarak tanımlanır. Standarda göre tanımlanan ladametrenin uzunluğu sabittir. Bir ladametre 1750 kg yüke tekabül eder.

Karayolu taşımacılığında hacim olarak ücret hesaplamaktır. Hacim olarak hesaplanan yükler genelde koli olarak taşınacak dökme yükler için geçerlidir. Yüklerin hacmi metreküp olarak hesaplanır. Yükleme metresinde olduğu gibi hacim hesaplamada da uluslar arası standart bir ölçü mevcuttur. Bir m3 = 333 kg olarak sabitlenmiştir.

Denizyolu taşımacılığında ise farklı bir ücret hesaplama kriteri kullanılmaktadır. m3 olarak hesaplanır fakat alınan kriter 333 kg değildir. Deniz yolu taşımacılığında 1 m3 =1 ton olarak standardize edilir

Havayolu taşımacılığında esas alınan standart ise, 1 m3 =167 kg

Tüm nakliye türlerinde ise genel geçer formülasyon:

Uzunluk x genişlikx yükseklik =yükün m3 cinsinden ağırlığıdır.