BLOG

Gabari Dışı Taşımalar

Gabari Dışı Taşımalar

21. yüzyılda karayolu ulaşımı dünya genelinde ülkeler arasında taşıma işlemleri içinde en çok kullanılanı olmaktadır. Özellikle de İkinci dünya savaşından sonra gelen motorlu kara taşıtları yapımı ve sonrasındaki gelişmeler ile kara yolu taşımacılığı önemli bir yeri almaktadır.

Karayolunun güvenli ve ucuz hale gelmesi ile en çok tercih edilen taşımacılık olmuştur. Günümüzde de gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere kara yolu taşımacılığı, uluslararası kara yolu taşımacılığının yüzde 50 ile 75’ini eşya üzerinden yüzde 70 ile 95’ini ise yolcu taşımada kullanmaktadır.

Bunun yanıdan taşımacı, malı teslim edene kadar oluşabilecek herhangi bir zarardan ya da kayıptan sorumludur. Ayrıca bu gibi durumlarda beliren ihmallerin kendisine ait olup olmadığını da ispat etmek zorundadır. Bu yüzden taşımacı taşıdığı malları her türlü koruma şartlarını almasıyla sorumludur. Herhangi bir hasar durumunda ise taşımacı, taşıdığı yükün değerine göre bedelini ödemekle yükümlü olur.


Gabari Dışı Taşıma Nedir?


Gabari dışı taşımalar standarda uymayan taşıma yöntemlerini kapsamaktadır. Özel ekipmanları olan ve yine özel bir ekip ile normal standartlar dışında taşınma yöntemine denir. Gabari dışı, taşıma işleminde normal standartlarda mümkün gözükmeyen ağır yüklerin taşındığı taşıma işlemidir.


Nasıl Yapılır?


Bunun için özel planlamalar yapılır. Normal taşımalarda kullanılan konteyner ve tonaj adı verilen yük taşıyıcılarının ağırlığına özel hesaplamalarda bulunulur. Bu yüzden profesyonel firmalar tarafından yapılır. Buna göre kullanılan araçları da farklıdır. Bu araçlar;

  • Lowbed Treyler
  • Flatrack
  • Opentop Konteyner
  • Chartering olarak adlandırılır.

Kapsamı Nelerdir?


Gabari dışı taşımanın kapsamı şöyledir ; Gabari dışı taşımalar daha çok ağır yüklerin taşındığı taşıma şeklidir. Yurt dışına gönderilecek yükler için kullanılır. Kullanılırken önemli analizler ve planlamalar yapılır. Güzergah ve ekipmanlar için özel çalışmalar yapılır.