BLOG

Entegre Taşımacılık Nedir?

Entegre Taşımacılık Nedir?

Entegre taşımacılık; tedarik zincirinin tek bir parça olarak düşünülmesi ve dağıtımı ile birlikte tüm işlevlerin aynı şekilde yapılmasına denir. Günümüz Dünyasına bakıldığında, özellikle taşımacılıkta entegrasyona doğru giden adımlar atılmaktadır. Taşınacak olan malzemeler sayısız şekilde farklı ülkelere gönderilebilmektedir. Aynı şekilde yeniden paketlenmekte, birden fazla yerden başka yerlere gönderilebilmektedir. Tüm malzemeler deniz, kara, hava ve demiryolu ile taşınabilmektedir. Lojistik operatörleri dünya çapında tesisler açarak artan müşteri isteklerine cevap vermeyi hedeflemektedir. Buna örnek olarak Amsterdam Westpoint hem lojistik hem de taşımacılık merkezleri gösterilebilir.

Müşterilere en iyi hizmeti vermek adına 24 saat boyunca hizmet sağlayan, ileri düzeyde teknolojiye sahip sistemler ile donatılmış depolar inşa edilmektedir. Bu şirketlerin 24 saat taşımacılık yapabilen merkezlerin yanına yerleşmesi sağlanmaktadır.

Ülkemizde Entegre Taşımacılık

Ülkemizde entegre taşımacılık henüz diğer ülkelere göre tam anlamıyla gelişmiş değildir. Daha yolun başında olduğumuzu söylemek doğru olacaktır. Ulaştırma politikaları her ne kadar 1950’li yıllara kadar planlı bir şekilde yapılsa da, 1950 yılından sonra popülist davranış sergileyen iktidarlar sebebi ile yalnızca günü kurtarma amacı güdülmüştür. Günümüzde planlamaları yerini alan dengesizlikler giderilmeye çalışılsa da 50 yılın yarattığı kaosu dağıtmak henüz tam anlamı ile mümkün olmamaktadır. Büyük yolcu ve eşya taşımacılığı için yapılacak terminallerde birçok unsur göz önünde bulundurulmalıdır. Dikkate alınması gerekenlerin başında coğrafi konum, merkeze yakınlık ve ulaşılabilirlik gelmektedir.

Türkiye’de Entegre Taşımacılığın Geleceği

Türkiye’de entegre taşımacılık ne yazık ki istenilen konuma gelebilmiş değil. Gelişen Türkiye’de havayolu ile kargo taşımacılığı ve kargo merkezlerine daha çok önem verilmeli, yatırım yapılmalıdır. Kara ve deniz taşımacılığı ile havayolu taşımacılığı arasında entegrasyon sağlanarak başarı hedeflenmelidir. Ayrıca ulaştırma sistemlerinin birbiri ile entegrasyonunu sağlayacak projeler de Türkiye için entegre taşımacılığa büyük ölçüde fayda sağlayacaktır.