BLOG

En Uygun Taşımacılık Türü

En Uygun Taşımacılık Türü

Taşımacılık, herhangi bir nesneyi veya insanları bir yerden bir ulaştırmasına denir. Şehir içi veya şehir dışı olabildiği gibi uluslar arasıda yapılır. Kullanılan taşımacılık çeşitlerinin en uygunları ;

-       Karayolu taşımacılığı

-       Denizyolu taşımacılığı

-       Havayolu taşımacılığı

-       Demiryolu taşımacılığı

 

Karayolu Taşımacılığı  Çok Tercih Edilen Taşımacılık Türüdür

Karayolu taşımacılığı gönderici ile taşıyıcı arasında yapılan antlaşma ve uluslar arası sözleşmeler çerçevesinde bir bedel karşılığında bir yerden bir yere aktarımını sağlar. Karayolu taşımacılığı diğer taşımacılık türlerinide destekler. Karayolu taşımacılığ, diğer taşımacılık türleri arasında en çok tercih edilen türdür. Bunun nedeni ise hem sıkça kullanılması hem de tek seferde daha çok yükün taşınmasını sağlar. Diğer bir neden ise, fiyat açısından diğer taşımacılım türlerine nazaran daha uygun olmasıdır.

Denizyolu Taşımacılığı Tarihsel Olarak Daha Önce Kullanılmaya Başlanmıştır

Denizyolu taşımacılığı tarihsel olarak daha eskiye dayanır. Dünyanın büyük bölümünün sularla kaplı olması tarihteki ilk medeniyetlerin yerleşim alanlarınıda etkilemiştir. Yerleşim yerlerinin büyük bir çoğunluğu su kenarlarında olmuştur. Dünya ticaretinin büyük bir kısmı denizyolu taşımacılığı ile yapılır. Denizyolu taşımacılığını seçilme nedeni daha ucuz ve daha güvenli olmasıdır.

Havayolu Taşımacılığında Temel Faktör Hızdır

Havayolu taşımacılığı daha çok hız faktörü etkili olan ürünlerin taşınmasında kullanılmaktadır. Havayolu taşımacılığında taşınan ürünler arasında sebze, meyve, kesme çiçek gibi ürünler yer almaktadır.  Havayolu taşımacılığının seçilmesinde en temel faktör hızdır. Havayolu taşımacılığının seçilmesinin diğer nedenleri ise; depolama maliyetlerinide azaltmasıdır. Yapılan taşımacılık işleminde diğer taşımacılık türüne göre sıfır hatanın sunulmasıdır. Havayolu taşımacılığı değeri yüksek ürünler için güvenli olduğu düşünülmektedir. 

İşletim Maliyetleri Oldukça Düşüktür

Demiryolu taşımacılığının tercih edilme sebebi maliyetlerinin oldukça düşük olmasıdır. Demiryolu taşımacılığı genellikle devlet eliyle işletilir. Demiryolu taşımacılığı uzun mesafede daha güvenli ve daha hesaplıdır.