BLOG

Ekonomik Düzenlemelerin Havayolu Yönetim İşlevleri Bağlamında Etkileri

Ekonomik Düzenlemelerin Havayolu Yönetim İşlevleri Bağlamında Etkileri

Ekonomik düzenlemenin etkilerine geçmeden önce iki kavramı tanımlamak gerekir. Bu kavramlardan bir tanesi havayolu işletmesi diğeri yönetim kavramıdır.

Havaalanı İşletmeciliği Nedir?

Havalimanlarının ve terminallerin verimli bir şekilde yönetilmesi, hava ulaşımı hizmetinin verilmesi, havayolu taşımacılık hizmetinin verilmesi için oluşturulan işletmelerdir.

Yönetim Nedir

Aynı amaçlar doğrultusunda işletme öz kaynakları ve personeli koordine ederek. En etkin ve efektif çözümü üretebilmektir. Verimlilik, etkin rekabet stratejik büyüme yönetimin temel hedefleri arasında yer alır.

Havayolu işletmeleri, verilen hizmetin üretilmesi için kaynakların planlandığı, kaynakların gerekli noktalarda devreye sokulduğu, üretilen işin sonuçlarına dair geri bildirimlerin değerlendirildiği bir yapı çerçevesinde varlığını gerçekleşmektedir.

Yönetim işlevi, diğer işletme işlevleri ile direkt etkileşim içerisindedir. Pazarlama, yatırım planlama, insan kaynakları birincil derece de sorumluğu dâhilindedir.

Yönetimin beş temel fonksiyonu vardır. Bu fonksiyonlar;

  • Planlama

  • Örgütleme

  • Yönetme

  • Koordine Etme

  • Denetleme şekildedir.

Havayolu işletmelerinde ekonomik girdiler ve bunların doğru alana ve doğru işletme fonksiyonlarına yönlendirilmesinden yönetim sorumludur. Ekonomik kaynakların yeterli düzeyde olması yönetime daha rahat bir hareket alanı sağlayacaktır. Var olan uçakların fiziksel durumlarının iyileştirilmesi, koltukların durumu, hizmet veren personelin deneyimli ve kalifiye personel olması işletme ekonomisi ile doğrudan ilintilidir. Ekonomik düzenlemelerin bu fonksiyonun etkin olarak hayata geçirilmesine engel olmayacak şekilde yapılması zorunluluğu vardır.

Birden fazla işletmenin havayolu işletmeciliği piyasasında olması aynı zamanda etkin pazarlama yapmak ile mümkündür. Bu reklam ve tanıtım faaliyetlerine ya da Pazar payının artırılmasına ilişkin faaliyetlere önem vermekle mümkündür. Yapılan ekonomik düzenlemelerin bu etkinliği daraltacak bir noktada olmaması gerekir.

Birden fazla işletmenin sektörde rekabet ediyor olması yönetimin Pazar payını büyütmek ve sektörde kalıcı olmak için yatırım yapma zorunluluğunu da ortaya koymaktadır. Aşırı ekonomik düzenleme baskısı altında olan yönetim stratejik planlama yapmakta ve yatırım kararı almakta sıkıntıya düşebilir.

Ekonomik düzenlemeler firmasının maliyetleri düzenleme açısından gerekli olsa da, bu düzenlemeler yapılır ve tedbirler alınırken yönetimin temel fonksiyonlarını yerine getirmesini engelleyecek bir baskı aracı haline gelmemelidir.